1. Uživatelé informačních služeb pro mládež

Dobrý den!

Tento dotazník je pro VÁS - mladé lidi ve věku 15 až 29 let. Rádi bychom zjistili, zda  jste někdy využili Informační centrum pro mládež, nebo nějaké podobné místo. Zajímá nás, co si myslíte o pomoci a podpoře, kterou poskytují informační služby pro mládež.

Zároveň také zjišťujeme více o vašich informačních návycích. Například jaké informace obecně vyhledáváte, jaké zdroje využíváte, jaké preferujete formy prezentace a jak snadný máte přístup ke zdrojům informací. Tento průzkum byl vytvořen za účelem pochopení informačního chování mladých lidí a následné úpravě informačních služeb pro mládež.

Vaše odpovědi jsou dobrovolné a zůstanou důvěrné. Odpovědi se nebudou hodnotit jednotlivě. Všechny odpovědi budou zpracované a analyzované hromadně.. Výsledky poslouží ke zlepšení informačních služeb pro mládež. Vyplnění dotazníku vám nezabere víc jak 15 minut.

Pokud máte nějaké otázky, kontaktuje, prosím, nejbližší informační centrum pro mládež, nebo napište přímo tvůrcům dotazníku na: survey@eryica.org

Děkujeme za váš čas!

Team projektů "The Future Youth Information Toolbox"

* 1. Využili jste někdy informační služby pro mládež? (Informační centrum pro mládež, Infopoint, středisko mládeže, online informace, sociální média atd.)

T