Baaritaan Cilmyeedka Waalidka- Xannaaniye

Waxbarashada Degmada waxay gudagaleysaa qiimeynta baahida waxbarasho si loo hirgaliyo barnaamijka kobcinta iyo midaynta waxbarashada. Baaritaan –macluumeedkaan waxaa loo qaybiyey si loo helo xog lagu dhaqangeliyo barnaamijka caadil ah. Natiijada xog- cilmiyeedkaan waa mid aan gebi ahaanba lashaacineyn. Xog- cilmiyeedkaan waxaa lagu kordhin doonaa xoga kale, waxaana lasoo saari doonaa gunaanad dhameystirin oo  degmada waxbarasho xog kasiin doonta si barnaamijka kobcinta iyo mideynta loo hormariyo.  Fadlan 10 daqiiqo  waqtigaaga kasii ood kudhameystirto su’aalaha soo socda kuwaas oo kugu saabsan adiga iyo degmada waxbarashada. Aad ayaad ugu mahadsantahay waqtiga aad nasiisay.

* 1. ka dooro hoos qolada aad isku tirin laheyd midab, dhalasho. Calaamadi midda kuquseysa

* 2. Calaamadi oo dooro jinsiyada adiga aad tahay ama sidhaba kuu qeexeysa.

* 3. Miyaad isku qeexi laheyd qof cuuryaan ah?

* 4. Ingiriiska mayahay luuqada koobaad ee kuhadasho?

T