Sveiks! Sveika!

Šobrīd mēs – Bauskas novada dome sadarbībā ar biedrību "Apvienība JUMS" – īstenojam Bauskas novada 13 līdz 30 gadīgo jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par Bauskas novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Vēlamies lūgt arī Tevi piedalīties šajā aptaujā un aizpildīt nelielu aptaujas anketu.

Šeit nav pareizu vai nepareizu atbilžu – mūs interesē tieši Tavs personīgais viedoklis un novērtējums! Ja uz kādu no jautājumiem nevari sniegt atbildi, atstāj to neatbildētu. Tomēr lūdzam Tevi censties aizpildīt anketu pēc iespējas pilnīgāk!

Mēs garantējam, ka Tavi sniegtie novērtējumi un viedokļi nebūs pieejami citiem jauniešiem, skolotājiem vai vecākiem. Tos apkopotā veidā izmantos tikai aptaujas veicēji, kuri veiks datu analīzi.

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 7-10 minūtes Tava laika!

Paldies Tev liels par anketai veltīto laiku!

Bauskas novada dome sadarbībā ar biedrību "Apvienība JUMS"
Kontaktpersonas:
Solvita Jirgensone, solvita@apvienibajums.lv, tel. 29272007
Egija Stapkēviča, egija.stapkevica@bauska.lv, tel. 28377878

T