Question Title

* Dina svar är anonyma men vi vill gärna veta din ålder.

Question Title

* Jag identifierar mig som:

Question Title

* Är detta första gången du haft kontakt med oss?

Question Title

* Hur nöjd är du med det stöd du fått av oss?
1 är mycket missnöjd och 7 är mycket nöjd.

Question Title

* Hur nöjd är du med våra öppettider?
1 är mycket missnöjd och 7 är mycket nöjd.

Question Title

* Hur nöjd är du med de sätt du kan kontakta oss?
1 är mycket missnöjd och 7 är mycket nöjd.

Question Title

* Hur viktigt är det för dig att få vara anonym i kontakten med oss? 1 är inte alls viktigt och 7 är mycket viktigt.

Question Title

* Skulle du rekommendera tjejjouren till andra?

Question Title

* Hur fick du reda på att tjejjouren finns?

Question Title

* Finns det något vi kan bli bättre på? I så fall vad?
Övriga kommentarer är också välkomna.

T