* 1. Η κ. Νικολακάρου είναι συνεπής στην τήρηση του σχολικού ωραρίου

* 2. Η κ. Νικολακάρου έρχεται προετοιμασμένη στο μάθημα

* 3. Η κ. Νικολακάρου είναι ευγενική προς τους μαθητές

* 4. Η κ. Νικολακάρου ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράζουν τις απορίες τους για το μάθημα

* 5. Η κ. Νικολακάρου ενδιαφέρεται πραγματικά για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της

* 6. Η κ. Νικολακάρου συμπεριφέρεται προσβλητικά στην τάξη

* 7. Η κ. Νικολακάρου δεν είναι δίκαιη στη βαθμολογία της

* 8. Η κ. Νικολακάρου είναι κουραστική και βαρετή στο μάθημά της

T