Question Title

* 1. Ime i prezime

Question Title

* 2. Kontakt email

Question Title

* 3. Kontakt telefon

Question Title

* 4. Naziv organizacije

Question Title

* 5. Tip korisnika

Question Title

* 6. Oblasti djelovanja (možete odabrati više oblasti)

Question Title

* 7. Ovaj program provodi se u okviru projekta Snaga lokalnog čiji je cilj umrežavanje svih korisnika različitih aktivnosti i programa i molimo sve naše korisnike da se registruju u Bazi korisnika online platforme Snaga lokalnog: https://organizacije.snagalokalnog.ba/public/

T