REJESTRACJA PACJENTA

Question Title

* 1. W jakiej poradni udzielana była porada medyczna?

Question Title

* 2. Ocena sposobu przekazywania informacji przez Konsultantki Biura Obsługi Pacjenta [BOP]

  bardzo dobrze dobrze ani dobrze ani źle źle bardzo źle
Jak oceniam zrozumiałość przekazywanych informacji przez Konsultantki BOP?
Jak oceniam uprzejmość i życzliwość Konsultantek podczas przekazywania informacji?
Jak oceniam rzeczowość informacji przekazanych przez Konsultantki?

Question Title

* 3. Ocena sprawności i organizacji podczas rejestracji na wizytę w Poradni

  bardzo dobrze dobrze ani dobrze ani źle źle bardzo źle
Jak oceniam sprawność obsługi REJESTRACJI?
Jak oceniam poszanowanie intymności i dyskrecji podczas rejestracji?
Jak oceniam wiarygodność przekazywanych informacji przez Konsultantki?

Question Title

* 4. Ocena wystroju i atmosfery w poczekalni Poradni

  bardzo dobrze dobrze ani źle ani dobrze źle bardzo źle
Jak oceniam czystość w poczekalni?
Jak oceniam przestrzeń i dostęp do udogodnień?
Jak oceniam estetykę pomieszczeń?

T