Question Title

* 1. Czym najczęściej kierujesz się przy wyborze tłumacza?

Question Title

* 2. W którym z serwisów internetowych szukasz usług tłumaczeniowych?

Question Title

* 3. Jaka, Twoim zdaniem, powinna być cena netto za stronę tłumaczenia specjalistycznego?

Question Title

* 4. Komu chętniej powierzyłbyś realizację tłumaczenia?

Question Title

* 5. Czego oczekujesz od tłumacza?

Question Title

* 6. Jak oceniasz funpage pod adresem: https://www.facebook.com/germanitlumaczenianiemiecki?

T