ما در صدد هستیم که اثرات کووید نوزده را بر بیماران مبتلا به صرع بررسی کنیم. اگر پرسشنامه زیر را پر کنید ممنون خواهیم شد.

Question Title

* 1. شما که هستید؟

شما / فرد مبتلا به صرع در زمان بحران کووید نوزده

Question Title

* 3. آیا شما/ فرزندان شما یا عضوی از خانواده شما به کووید مبتلا شده؟

  من : فرزندم/ فردی که از او مراقبت می کنم عضو خانواده
بله ، تست کووید مثبت شده است
بله بدون تست کووید (تب ، سرفه خشک ، تنگی نفس ، اسهال یا سایر علائم کویید و ایکس ری/ سی تی قفسه سینه مثبت)
شاید بله ( تب ، سرفه خشک ، تنگی نفس ، اسهال یا سایر علائم کویید. اما تستی انجام نشده است)

Question Title

* 4. آیا در دوره کووید نوزده تعداد تشنج های شما / شخص مبتلا به صرع تغییر کرده است؟

Question Title

* 5. آیا شما یا شخص مبتلا به صرع در دوره کووید نوزده در تهیه دارو مشکل داشته اید؟

Question Title

* 6. آیا شما / یا شخص مبتلا به صرع در دوره کویید 19 در دسترسی به متخصصین و پزشک صرع یا تیم پشتیبانی خود مشکل داشته اید؟

برای افراد مبتلا به صرع

Question Title

* 7. وضعیت تندرستی شما در دوره بحران کووید نوزده

سووالات زیر در مورد احساسات شما طی سی روز گذشته است. در طول سی روز گذشته چند باراین
احساسات را داشته اید؟

در طول سی روز گذشته چند باراین احساسات را داشته اید؟

  هیچ وقت خیلی کم بعضی اوقات بیشتر اوقات همیشه
عصبی
نا امید
بی قرار یا نا آرام
آنقدر افسرده که هیچ چیز نمی تواند شما را به شوق آورد
همه چیز سخت و مشکل است
بی ارزشی

Question Title

* 8. در رابطه با کووید نوزده ، لطفاً به ما اطلاع دهید که آیا موارد زیر باعث اضطراب شما در زمان فعلی شده است؟ (تیک باکس)

  بدون اضطراب اضطراب کم اضطراب زیاد
نگران مبتلا شدن به کووید نوزده
نگران قرنطینه هستید در شرایط ابتلا به صرع
فاصله اززندگی خانوادگی یا اجتماعی / انزوا
نگرانی از بدتر شدن تشنج ها/ برگشت تشنج
نگرانی در مورد امور مالی/ امور اشتغال
تغییر سبک زندگی (خواب نا کافی ، ورزش ، رژیم غذایی نا مرغوب  یا مشکل در تهیه غذا)
مراقبت از دیگران

Question Title

* 9. آیا درحال حاضر اطلاعات/ پشتیبانی خاصی وجود دارد  که احساس می کنید به آن احتیاج دارید

T