Hội Đồng Quận Alameda về Cộng Đồng Thân Thiện với Lão Niên* đang tiến hành một cuộc khảo sát ngắn về người lớn tuổi trong Quận chúng ta để biết những chênh lệch trong việc truy cập internet và dùng thiết bị điện tử, cũng như nhu cầu giáo dục và hỗ trợ để sử dụng các thiết bị đó. Những câu trả lời của quý vị cho cuộc khảo sát này được giữ kín đáo và sẽ giúp chúng tôi tìm thông tin cần thiết.
Survey ID:

Question Title

* 1. Xin cung cấp Bưu Chánh của quý vị.

Question Title

* 2. Quý vị có thể truy cập Internet ít nhất một lần mỗi tuần không?

Question Title

* 3. Nếu có, quý vị hiện đang truy cập internet hoặc vào mạng ở đâu? (Đánh dấu tất cả các ô áp dụng)

Question Title

* 5. Xin cho biết bên dưới quý vị có cảm thấy thoải mái với các công việc sau đây hay không.

  Không
Tìm kiếm trên internet hoặc Google.
Sử dụng email để kết nối với mọi người và/hoặc các dịch vụ trực tuyến (gửi tin nhắn, ảnh, v.v.)
Sử dụng các ứng dụng video như Zoom, FaceTime, WhatsApp, YouTube hoặc các ứng dụng khác.
Được các quyền lợi như CalFresh, nhà ở, bảo hiểm, hoặc các tài nguyên cộng đồng khác.
Mua sắm trực tuyến cho thuốc, quần áo, hàng tạp hóa, v.v.
Ngân hàng trực tuyến như trả hóa đơn, kiểm tra tiền trong trương mục và bản kê thẻ tín dụng, v.v.
Sử dụng các tính năng chạy bằng giọng nói như trên Alexa hoặc Google Home, hoặc trên điện thoại di động.
Lấy hẹn gặp từ xa với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.
Sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, lnstagram, Twitter, v.v.

Question Title

* 6. Xin chỉ định bất kỳ tác vụ nào khác mà quý vị thực hiện với máy tính, máy tính bảng và/hoặc điện thoại di động của mình:

Question Title

* 7. Có ai khác trong nhà quý vị có thể hỗ trợ quý vị thực hiện bất kỳ công việc nào trong số này không?

Question Title

* 8. Quý vị có bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào ảnh hưởng đến loại thiết bị quý vị có thể sử dụng như phông chữ lớn hơn, bàn phím hoặc màn hình lớn hơn, giấu bị kích hoạt lệch giọng nói, v.v. không?

Question Title

* 9. Phương pháp học tập ưa thích của quý vị là gì? (đánh dấu tất cả nếu thích hợp)

Question Title

* 10. Quý vị thuộc nhóm tuổi nào?

Question Title

* 11. Phái tính của quý vị là gì? Quý vị tự cho mình như thế nào? (Viết "Không muốn nêu rõ" nếu quý vị không muốn trả lời câu hỏi này)

Question Title

* 12. Khuynh hướng tình dục của quý vị là gì? (Đánh dấu tất cả các ô áp dụng)

Question Title

* 13. Chủng tộc hoặc dân tộc của quý vị là gì? (Đánh dấu tất cả các ô áp dụng)

Question Title

* 14. Thu nhập hàng tháng của hộ gia đình quý vị là bao nhiêu?

Question Title

* 15. Ngôn ngữ ưa thích của quý vị là gì? (Viết "Không muốn nêu rõ" nếu quý vị không muốn trả lời câu hỏi này)

Question Title

* 16. Có bao nhiêu người trong hộ gia đình quý vị, bao gồm cả quý vị? (Viết "Không muốn nêu rõ" nếu quý vị không muốn trả lời câu hỏi này)

Question Title

* 17. Quý vị có bất kỳ ý kiến nào cho chúng tôi?

Question Title

* 18. (Không bắt buộc) Xin cung cấp họ tên và địa chỉ điện thư hoặc số điện thoại nếu quý vị muốn chúng tôi liên lạc với quý vị trong tương lai về các tài nguyên kỹ thuật số, nếu có.

Question Title

* 19. ALAMEDA COUNTY PUBLIC HEALTH USE ONLY: Survey Code

Hội Đồng Quận Alameda về Cộng Đồng Thân Thiện với Lão Niên điều phối các nỗ lực nhằm thực hiện các thay đổi về chính sách và hệ thống nhằm nâng cao sức khỏe tổng quát của người lớn tuổi sống ở Quận Alameda, thu hút các nhà lãnh đạo, người tiêu dùng, và người chăm sóc để phát triển và duy trì một khuôn khổ cộng đồng thúc đẩy quá trình sống già khỏe mạnh. Hội đồng là một diễn đàn để mở rộng các nguồn lực, dịch vụ, và khả năng dùng các dịch vụ và tăng cường hợp tác giữa nhiều bên liên quan, bao gồm các ban của quận, các thành phố, và Tổ Chức Dựa vào Cộng Đồng (CBOs). Truy cập agefriendly.acgov.org/af-efforts/af-council để xem thêm chi tiết.

T