ВЪПРОСНИК

СТИЛОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, отбележете отговор „да“ или „не“ съобразно Вашите предпочитания.

Благодарим Ви предварително за отделеното време и за участието!

Question Title

* 1. Моля, отбележете отговор „да“ или „не“ съобразно Вашите предпочитания.

  Да Не
Преподавам най-добре, когато се спазва дисциплината от децата/учениците.
В състояние съм да игнорирам шума, когато преподавам.
Мога да работя с деца/ученици със СОП.
Харесвам децата/учениците да ми задават много въпроси.
Харесвам въпроси с други мнения от децата/учениците.
Познавам интересите на децата/учениците.
Преподавам съобразно интересите на децата/учениците.
Познавам сензорните предпочитания на всяко дете/ученик.
Преподавам съобразно сензорните предпочитания на всеки ученик.
Понякога се фрустрирам от работата с деца/ученици със СОП и не я правя или не я завършвам.
Когато работя с деца/ученици със СОП, искам да имам точни стратегии за работата с тях.
Когато работя с деца/ученици със СОП, искам да създавам собствени стратегии за работа с тях
Обичам да работя индивидуално с деца/ученици със СОП.
Харесвам груповите дейности в класа.
Харесва ми децата/учениците да учат чрез практика и движение.
Имам проблеми да работя с деца/ученици със СОП.
Предпочитам да преподавам по различни начини и с различни материали и ресурси.
Предпочитам да оценявам по различен подходящ начин деца/ученици със СОП.
Мога да оценявам чрез различни продукти от дейността на децата/учениците овладяното учебно съдържание.
Използвам проектно ориентиран подход в класната стая.
Създавам условия децата/учениците да учат с емоционална подкрепа.
Между децата/учениците в класа ми има толерантни отношения.
Адаптирам учебното съдържание към възможностите на деца/ученици със СОП.
Създавам условия за включване на родителите като партньори в образователния процес.
Допускам родители на  деца/ученици със СОП да вземат участие в учебния процес като присъстват в часовете.
Допускам ресурсния учител да работи с деца/ученици със СОП по време на учебните занятия.
Създавам условия за позитивен климат в училище.
В класната стая, аз съм лидера.
В класната стая има ясни правила за обучение.
Учениците имат ясни критерии за успех.
Учениците ме харесват.
Харесвам деца/ученици със СОП.
Имам проблеми с родителите.
Имам проблеми с училищната администрация и с директора.
Харесвам работата си.
Не бих сменил/а работата си.
Приемам приобщаващото образование като предизвикателство.
Приобщаващото образование се случва в моите часове.
Учителят е посланик на приобщаващото образование.

T