1. Inteligentne didaktične igre za razvijanje socialnih in kognitivnih kompetenc – Anketa

Triletni projekt „Inteligentne didaktične igre za razvijanje socialnih in kognitivnih kompetenc - 2015-1-TR01-KA201-022247” je osredinjen na otroke in mladostnike depriviligiranih/ranljivih skupin in otroke in maldostnike s posebnimi potrebami, na razvoj njihove ustvarjalnosti ter njihovih socialnih in kognitivnih kompetenc ob uporabi didaktičnih računalniških iger za namizne in mobilne računalniške naprave. Da bi lahko bolje določili smernice našega dela, vas vljudno prosimo, da izpolnite priloženo anketo.

Vsi rezultati projekta bodo ob koncu projekta (Avgust, 2018) prosto dostopni  v slovenskem, turškem, nizozemskem, bolgarskem, madžarskem in seveda angleškem jeziku.

S prijaznimi pozdravi,
Projektna skupina

T