1. Сериозни обучителни игри за развиване на социални и когнитивни компетентности - проучване

Проектът „Сериозни обучителни игри за развиване на социални и когнитивни компетентности“ е три годишен (01.09.2015г. - 30.08.2018г.) и се финансира по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Неговата цел е да разработи електронни обучителни игри за ученици и младежи със специални образователни потребности (СОП), чрез които те да могат да развиват своите социални и в частност когнитивни компетентности. Игрите ще бъдат разработени за компютър, таблет, както и за смартфон на учители и професионалисти с цел прилагането им в ежедневната им практика. С оглед на процесът на тяхната разработка бихме искали да получим обратна връзка от Вас спрямо посочените по-долу въпроси.

Всички резултати от този проект ще бъдат предоставени за безплатно ползване от потребителите на проекта. Те ще бъдат достъпни на следните езици: Английски, Български, Холандски, Словенски и Турски.

Благодарим Ви за участието и отделеното време!

T