Page1 / 1
 
100% of survey complete.

Question Title

* 1. Пол

Question Title

* 2. Възраст

Question Title

* 3. Образование

Question Title

* 4. Бяхте ли запознати с понятието "пандемия", преди разпространението на "коронавирус"?

Question Title

* 5. Пандемията е световна епидемия, причинена от вирус, който все още не е достатъчно познат, и за който няма налична ваксина. Когато този вирус заразява хората, се развива нова и непозната форма на боледуване, която се предава от човек на човек.

Прочитайки тази информация, каква реакция забелязахте при себе си?

Question Title

* 6. Никой не знае каква част от населението на България ще бъде пряко засегната от "коронавирус". Моля, посочете какъв процент от населението предвиждате, че ще е засегнат.

0 Процент засегнатост на населението 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Колко мислите, че сте информиран/а за предпазните мерки (лични и обществени), които се взимат по време на пандемия?

Question Title

* 8. По-долу ще намерите изброени здравни състояния. Моля, оценете от най-безобидно (1) до най-плашещо (5) за Вас, ако бъдете диагностицирани с всяко едно от тях в идните 6-12 месеца.

  1 2 3 4 5
ХИВ/СПИН
Диабет
Хипертония
Туберколоза
Инфаркт/инсулт
Кожно заболяване
Психично заболяване
Депресия
Коронавирус (COVID-19)
Рак

Question Title

* 9. Смятате ли, че сте в рискова група от заразяване с "коронавирус"?

Question Title

* 10. Къде Ви се струва най-вероятно човек да се зарази?

Question Title

* 11. Какви чувства преобладават във Вас по време на обявената извънредна ситуация? Посочете всички онези, които усещате за себе си.

Question Title

* 12. Страхувате ли се в настоящата извънредна здравна ситуация?

Question Title

* 13. По Ваше мнение, хората могат ли да предприемат защитни мерки срещу "коронавируса"?

Question Title

* 14. Виждайки човек с маска на лицето си, какво сте най-склонни да си помислите?

Question Title

* 15. Ако Вие носите маска за лице, хората могат да започнат да Ви избягват все повече. Бихте ли продължили да я носите?

Question Title

* 16. Множество проучвания са установили най-честите явления по време на пандемична здравна криза. Моля, подредете явленията от тези, които най-много вярвате, че ще се случат (5), до тези, които не вярвате, че биха се случили (1)

  1 2 3 4 5
Ще фалирам напълно
Ще настъпи пълно безсилие за повечето хора
Лечението ще се установи скоро и ще стане достъпно
Няма да ми се случи нищо
Заплахата е преувеличена от правителство и медии
Вероятно е да загубя близък
Има някаква "задкулисна игра" с този вирус
Запасите от храна и ресурси ще свършат
Престъпността би се покачила, ако ситуацията се задържи
Страх ме е да не умра
Ще търся начин да отида на по-изолирано място

Question Title

* 17. Здравните специалисти препоръчват ограничения от различен характер. Моля, подредете събитията по-долу от такива, които са лесноизпълними (1), до такива, от които са трудноизпълними (3).

  1 2 3
Избягване на обществен транспорт
Избягване на места за забавление - ресторанти, барове и др.
Избягване на спортни зали, фитнеси и др.
Пазаруване само на необходими стоки
Себеизолация вкъщи
Държане на децата далеч от срещи с други деца
Избягване на контакти с роднини и семейство
Избягване на медицински специалисти
Оставане сам/а в карантина

Question Title

* 18. В здравна криза от тип "пандемия" много хора се разболяват, но само сериозно заболелите могат да бъдат приети за болнично лечение. Останалите трябва да останат у дома между 14 и 27 дни карантинен период. Готови ли сте да направите това, ако се наложи?

Question Title

* 19. Ако усетите симптоми, описани от лекарите и медиите, но не сте в болница, ще имате ли кой да се погрижи за СОМАТИЧНОТО Ви (телесно) здраве в момента?

Question Title

* 20. Ако усетите симптоми, описани от лекарите и медиите, но не сте в болница, ще имате ли кой да се погрижи за ПСИХИЧНОТО Ви (душевно) здраве в момента?

Question Title

* 21. Ако близък се разболее от "коронавирус" и здравните специалисти Ви посъветват да се грижите за него у дома 14-27 дни, бихте ли го понесли?

Question Title

* 22. Вашият работодател е запознат със ситуацията, но изисква от Вас да сте на работното си място. Какво бихте направили?

Question Title

* 23. Ако спрете да получавате заплата, кога смятате, че това би се отразило на живота Ви?

Question Title

* 24. Имате ли хора под 18г. във Вашето домакинство?

Question Title

* 25. Имате ли хора над 60г. във Вашето домакинство?

Question Title

* 26. Има ли бебе под 6мес. във Вашето домакинство?

Question Title

* 27. Извън прекия кръг на семейството и най-близките, от кого друг можете да получите емоционална (и психична) подкрепа?

Question Title

* 28. Доколко сте сигурни в начина си на комуникация с детето/децата си и други деца спрямо ситуацията?

Question Title

* 29. Възрастните и най-уязвимите към "коронавирус" трябва да са с приоритет при достъп до лечение. Доколко това е оправдано според Вас?

Question Title

* 30. Според Вас, доколко са надеждни следните източници на информация?

  НЕнадежден Слабо надежден Не знам дали е или не е надежден Сравнително надежден Надежден
Държавни институции
Общините
Здравните институции
Европейският съюз
Общопрактикуващи лекари
Медиите
Социалните мрежи
Потребителски и пациентски организации
Семейството и приятелите ми
Съседите ми

Question Title

* 31. За кои теми имате незабавна нужда да получите информация?

Question Title

* 32. Ако раберете за човек, от Вашето обкръжение или съсед, познат, роднина, който има отчетливи симптоми на "коронавирус", бихте ли сигнализирали за него или бихте го "покрили"?

Question Title

* 33. Последен въпрос. Смятате ли, че тези проучвания са полезни с цел обогатяване и усъвършенстване нивото на здравна и психична грижа за пациенти и хората в България?

T