IZJAVA ISPITANIKA, RODITELJA ILI SKRBNIKA
O PRISTANAKU ZA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU, PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA  

 U sklopu Projekta Hrvatske zaklade za znanost (IP-2020-02-3366) pod nazivom: «Biološka, kronološka i relativna dob u funkciji uspostave nacionalnog sustava detekcije i razvoja sportskih talenata» provest će se istraživanje Kineziološkog fakulteta u Splitu u suradnji s projektnim partnerima (Ministarstvo turizma i sporta, Genos, d.o.o, Grad Split, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, SPK CAF, Hrvatski odbojkaški savez, Hrvatski rukometni savez, Hrvatski Košarkaški savez, Hrvatski plivački savez i Hrvatski taekwondo savez).

Projekt je od strane Nacionalnog vijeća za sport RH prepoznat kao projekt od nacionalnog interesa.

Etičko povjerenstvo Kineziološkog fakulteta u Splitu je Mišljenjem (Klasa: 003-08/20-04/001; Ur.broj: 2181-205-02-05-20-005) potvrdilo da nacrt istraživanja u potpunosti udiovoljava etičkim standardima istraživanja na ljudskim bićima.

Prije uključivanja u istraživanje, svaki ispitanik ili roditelj/skrbnik dužan je potpisati pisani pristanak. Izjava se može popuniti, potpisati i dostaviti u tiskanom ili elektroničkom obliku.

Svi osobni podaci prikupljat će se i čuvati u skladu sa GDPR odredbom o zaštiti osobnih podataka. Istraživanje će se dokumentirati photo i/ili video zapisom koji će se osim u znanstvene svrhe upotrebljavati i za izradu dokumentarnog filma i promotivne aktivnosti projekta.

Za ispitanike je sudjelovanje besplatno, a sve troškove u potpunosti snosi Hrvatska zaklada za znanost. Ispitanicima/roditeljima/skrbnicima će se na traženje izdati službena potvrda o sudjelovanju, kao i u slučaju eventualnog izostanka s nastave, opravdanje.

Prikupljeni podaci će se koristiti za publiciranje znanstvenih radova, a informacije o rezultatima će se dostaviti uključenim trenerima u svrhu unaprjeđenja i individualizacije trenažnog procesa.

Na službenoj web stranici (http://bkrd.kifst.hr/) mogu se pronaći detaljne informacije o projektu, a putem e-maila: bkrd@kifst.hr postaviti pitanja povezana sa istraživanjem.

Pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka možete postaviti službenici za zaštitu osobnih podataka (data protection officer) KIFST slanjem upita na e-mail: ljubica.perko.zaknic@kifst.hr

Question Title

* 1. Odaberite pripadnost Sportu/Nacionalnom sportskom savezu

Question Title

* 2. Ime iprezime sudionika

Question Title

* 3. Unesite datum rođenja sudionika istraživanja (npr. 12.11.1995.) dan/mjesec/godina

Date

Question Title

* 4. Unesite ime i prezime roditelja/skrbnika

Question Title

* 5. Unesite kontakt broj telefona ili e-mail adresu (za provjeru identiteta)

T