Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu nt. wykorzystania Intranetu jako platformy komunikacji wewnętrznej w firmie. Badanie to realizowane jest wspólnie przez ekspertów Ideo Sp. z o.o. oraz naukowców Akademii Leona Koźmińskiego, a jego celem jest m.in.: rozpoznanie obecnego stanu wykorzystania intranetów, postrzeganych korzyści, zakresu funkcjonalności oraz roli mechanizmów społecznościowych.

Każda odpowiedź przyczyni się do rozwoju wiedzy na temat stosowania w Polsce tego fascynującego narzędzia. Finalny raport z wynikami badania zostanie przekazany Państwu na wskazany adres e-mail – wierzymy, że wyniki będą nie tylko ciekawe ale i wartościowe z biznesowego punktu widzenia.

Wypełnienie kwestionariusza zabiera około 10 minut. Serdecznie zapraszamy i z góry dziękujemy za poświęcony czas!

Question Title

* 1. Jak często korzysta Pani/Pan z firmowego intranetu?

Question Title

* 2. Z intranetu korzystam

Question Title

* 3. Który dział odpowiada za zarządzanie i rozwój intranetu?

Question Title

* 4. Intranet firmowy

Question Title

* 5. W jaki sposób Pani/Pana firma zachęca do korzystania z Intranetu?

Page1 / 10
 
10% of survey complete.

T