RAPORT "KOBIETY W FINANSACH"

Raport "Kobiety w finansach" realizowany jest na zlecenie inicjatywy "Znane Ekspertki" we współpracy z organizacją pozarządową Instytut Innowacyjna Gospodarka. 

Celem raportu jest pokazanie, że w tak pozornie męskim sektorze jakim jest sektor finansowy jest wiele utalentowanych i kompetentnych kobiet, które w ogromnym stopniu przyczyniają się do jego rozwoju. Raport „Kobiety w finansach” ma przede wszystkim na celu zmierzyć się ze stereotypem, że ekspert w dziedzinie finansów to mężczyzna i wypromować wpływowe kobiety, będące liderkami sektora finansowego.

Kompleksowy raport w pierwszej części będzie analizował liczbę kobiet zatrudnionych w instytucjach finansowych zarówno w bankach, firmach ubezpieczeniowych jak i publicznych instytucjach z tego sektora. W drugiej na podstawie  indywidualnych wywiadów z przedstawicielami instytucji finansowych wytypowana zostanie lista 50 najbardziej wpływowych i kompetentnych kobiet, odnoszących sukcesy w tym sektorze. W trzeciej części zaprezentowane zostaną najbardziej wpływowe kobiety finansów na świecie oraz zaprezentowane zostaną historie ich sukcesu.

Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety.

Question Title

* 1. Proszę o podanie nazwy reprezentowanej przez Państwa firmy/instytucji.

Question Title

* 2. Ile kobiet zatrudnionych jest w Państwa firmie? Prosimy o podanie danych liczbowych, jak również procentowej wartosci w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych.

Question Title

* 3. W jakich działach/pionach zatrudnionych jest najwięcej kobiet?

Question Title

* 4. Proszę o podanie ile kobiet jest wymienionych na podanych poniżej stanowiskach- ilosciowo i procentowej wartosci.

Question Title

* 5. Proszę o wymienienie pięciu najbardziej wpływowych kobiet z Państwa firmy/instytutcji posiadających największe kompetencje w dziedzinie finansów

Question Title

* 6. Proszę o wymienienie według Państwa opinii pięciu najbardziej wpływowych kobiet, w sektorze finansowym w Polsce.

Question Title

* 7. Proszę o wymienienie według Państwa opinii trzech najbardziej wpływowych kobiet w sektorze finansowym na swiecie.

T