1.

Question Title

Image
Gerbiamas respondente,

Šis klausimynas yra Leonardo da Vinči programos projekto “INCONEXT – e-mokymosi programa inovatyvių SVV įmonių internacionalizacijai skatinti”. Projekto tikslas – adaptuoti e-mokymosi medžiagą, siekiant ugdyti individualias ir organizacines kompetencijas, padidinti inovatyvių ir technologinių SVV įmonių strateginio verslo planavimo kvalifikaciją tartptautinio verslo kontekste, o taip pat išbandyti ir paskleisti šią medžiagą Lietuvoje.

Galutinis projekto produktas – tai internetinė mokymosi medžiaga, kuri bus sukurta taip, kad būtų galima padidinti inovatyvių ir technologinių SVV įmonių žinių ir gebėjimų lygį specifinėse tarptautinio verslo srityse: verslumas, kūrybiškumas, tarpkultūrinės dimensijos, užsienio kalba (ypač verslo terminologija), individualaus mokymosi gebėjimai, skaitmeninių priemonių žinios.

Siekdami užtikrinti rengiamos mokomosios medžiagos kokybę ir turinio visapusiškumą, kreipiamės į Jus pagalbos ir prašome užpildyti šį klausimyną. Užtikriname Jūsų atsakymų konfidencialumą ir garantuojame, kad gauti duomenys bus naudojami tik rezultatų apdorojimui ir mokomosios priemonės ir medžiagos rengimui.

Klausimynas yra sudarytas iš klausimų grupių, apimančių šias sritis:

- Bendri klausimai
- Klausimai apie konsultavimo paslaugas
- Klausimai apie verslo internacionalizavimą
- Klausimai apie e-mokymąsi

Atsakymai į klausimus užims 15-20 minučių Jūsų brangaus laiko.

Klausimyną prašome užpildyti iki 2011 m. gegužės 9 d.

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir Jūsų laiką!

Question Title

Image

T