ANKET KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI

Question Title

* 1. Eğitim sisteminin hangi aşamasında görev aldığınızı belirtiniz? / Hangi öğrenci grubu ile çalışmaktasınız?

Question Title

* 2. Cinsiyetiniz

Question Title

* 3. Okuldaki göreviniz nedir?

Question Title

* 4. Sizce Okul İdaresi; eğitim sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayı amaçlıyor mu?

Question Title

* 5. Eğitim sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili bilgi ve becerilerinizi nasıl ölçeklendirirsiniz?

Question Title

* 6. Sizce, eğitim uzmanları/personel arasında eğitim sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda bir işbirliği (takım çalışması) var mı?

Question Title

* 7. Okulda öğretim yöntemleri arasında bilgi ve iletişim teknolojilerine yer veriyor musunuz?

Question Title

* 8. Ders materyalini sunmak için akıllı tahta üzerinden sunumlar kullanıyor musunuz?

Question Title

* 9. Dersinizde e-öğrenme uzaktan eğitim kaynaklarını kullanıyor musunuz?

Question Title

* 10. Sizce e-öğrenme kaynakları öğrencilerin öğrenme sürecini etkiliyor mu?

Question Title

* 11. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin; eğitim ve öğretimde kullanılmasının, öğrencileri daha fazla motive ettiğini düşünüyor musunuz?

Question Title

* 12. Öğrenme sürecinde eğitici oyunları kullanıyor musunuz?)

Question Title

* 13. Eğitim ve öğretim sürecinizde hangi teknolojik araç ve kaynakları kullandığınızı lütfen belirtiniz.

Question Title

* 14. Eğitici oyunların öğrenme süreci üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?

Question Title

* 15. Öğrenme sürecinde mobil uygulamaları kullanıyor musunuz?

Question Title

* 16. Modern teknolojilerin öğrenme konularına entegre edilebileceğini düşünüyor musunuz?

Question Title

* 17. Sınıf içi eğitim metodlarınızda daha önce bir eğitici robotu kullandınız mı?

Question Title

* 18. Eğitimde modern teknolojileri uygulamak için ek yeterliliğe ya da eğitime ihtiyacınız var mı?

T