ANKET KAPSAYICI EĞİTİMDE ÖĞRETİM STİLLERİ

Lütfen tercihinize göre "evet" veya "hayır" seçeneklerinden "√" ile işaretleyin.

Question Title

* 1. Lütfen tercihinize göre "evet" veya "hayır" seçeneklerinden birisini işaretleyin

  Evet Hayır
Çocuklar üzerinde disiplin kurulduğu zaman daha iyi eğitim verebilirim.
Öğretim esnasında çevreden gelen seslere dikkat etmem.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklarla / öğrencilerle çalışamam.
Çocukların/öğrencilerin bana soru sormaları hoşuma gider.
Çocuklardan/öğrencilerden gelen, farklı görüşleri ifade eden soruları severim.
Çocukların/öğrencilerin ilgi alanlarını biliyorum.
Çocukların/öğrencilerin ilgi alanlarına göre dersi öğretiyorum.
Her çocuğun/öğrencinin duyusal tercihlerini biliyorum.
Her öğrencinin duyusal tercihlerine göre dersi öğretirim.
Bazen öğrenme güçlüğü olan çocuklarla/öğrencilerle birlikte çalışmaktan bıkıyorum ve bazen bunu yapmayı reddediyorum.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar/öğrenciler uzmanlarla birlikte çalışmalıdır.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklarla/öğrencilerle çalışırken, eğitim ve öğretim için gerekli ve doğru stratejilere sahip olmak istiyorum.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklarla/öğrencilerle çalışırken, öğretim için kendi stratejilerimi oluşturmak istiyorum.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar/öğrenciler ile bireysel olarak çalışmayı seviyorum.
Grup aktivitelerini sınıfta yapmayı severim.
Çocukların/öğrencilerin pratik yaparak ve tecrübe edinerek öğrenmesini seviyorum.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklarla/öğrencilerle çalışırken problem yaşıyorum.
Farklı yollarla, farklı malzemeleri ve kaynakları kullanarak öğretmeyi tercih ederim.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar/öğrenciler için farklı şekillerde değerlendirme yapmayı tercih ederim.
Öğrenme içeriğini, çocukların/ öğrencilerin faaliyetlerinden çeşitli çıktılarla/sonuçlarla değerlendirebilirim.
Sınıfta proje odaklı bir yaklaşım kullanıyorum.
Çocukların/öğrencilerin duygusal destek ile öğrenmeleri için gerekli koşulları oluşturuyorum.
Sınıfımda bulunan çocuklar/öğrenciler arasında hoşgörülü bir akran ilişkisi vardır.
Öğrenme içeriğini, öğrenme güçlüğü olan çocukların/öğrencilerin yeteneklerine göre uyarlarım.
Ebeveynlerin, eğitim sürecine dahil olabilmeleri için buna uygun ortam hazırlamaktayım.
Öğrenme güçlüğü olan çocukların/öğrencilerin ailelerinin, derslere katılarak öğrenme sürecine katılmalarına izin veriyorum.
Uzman eğitmen/kaynaştırma öğretmeninin sınıfta öğrenme güçlüğü olan çocuklarla/öğrencilerle çalışmasına izin veriyorum.
Okulda olumlu bir çevre ortamı yaratıyorum.
Sınıfta lider benim.
Sınıfta açık bir şekilde eğitim kuralları uygulanmaktadır.
Öğrencilerin başarısı için net kriterler vardır.
Bütün öğrenciler, sınıf içerisinde benim gibi öğretmendir, birbirleri için.
Öğrenme güçlüğü olan çocukları/öğrencileri severim.
Ebeveynlerle problemim var.
Okul idaresi ile problemim var.
İşimi seviyorum.
İşimi değiştirmeyi düşünmüyorum.
Kapsayıcı eğitimi olumlu bir meydan okuma olarak kabul ediyorum.
Sınıfımda kapsayıcı eğitim uygulanmaktadır.
Öğretmen kapsayıcı eğitimin elçisidir.

T