ANKET

Aşağıda size sunulan 20 soruya evet ya da hayır seçeneklerini işaretleyerek cevap veriniz.

Size sorulan sorularda, yalnızca bir cevap şıkkını işaretleyiniz.

Aşağıdaki ifadeler, okuldaki öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin durumuyla ilgili tutumlarınızı ve anlayışlarınızı açıklığa kavuşturmak amacıyla hazırlanmıştır. İfadelerin ölçeklenmesinde isim ve kurum bilgileri anonimdir.

Question Title

* 1. Aşağıdaki ifadeler, okuldaki öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin durumuyla ilgili tutumlarınızı ve anlayışlarınızı açıklığa kavuşturmak amacıyla hazırlanmıştır. İfadelerin ölçeklenmesinde isim ve kurum bilgileri anonimdir.

  Evet Hayır
Eğitim sisteminde öğrenme güçlüğü olan birçok öğrenci için, müfredatın tamamlanamamasından dolayı okulu bırakma riski vardır.
Öğrenme güçlüğü ve akademik faaliyetlerdeki ilgili zorluklar, engelli öğrencilerde özsaygı, yalnızlaşma ve davranış sorunlarına yol açabilir.
Hatırlanması gereken en önemli şey, öğrenme güçlüğü olan çocukların çoğunun herkes kadar akıllı olmasıdır.
İlkokuldaki müfredatın bazı bölümlerinin soyut içeriği için yeni eğitim metotlarının kullanılmasını gerektirdiğini düşünüyorum.
Öğretmenin ve öğrencinin ortak çalışmasına yönelik uygulamalı yöntemler ve takım çalışması görevleri, öğrencinin aktivasyonuna, bilgi, beceri, alışkanlık ve ilişkilerin kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunur.
Akademik zorlukları azaltmak için, etkili öğrenmenin asıl görevi, öğrencideki bilişsel yeteneklerin oluşmasını sağlamaktır.
Müfredatın,  her çocuğun imkânlarına ve potansiyeline göre uyarlanması önemli bir koşuldur ve bu durumun, çocuğun akademik desteği için bir gereklilik olduğunu düşünmekteyim.
Bana göre, her dersin yapısı bireysel çalışma, bireyselleştirme ve öğrenmenin farklılaşması için zaman sağlamalıdır.
Farklı öğrenci gruplarının ihtiyaçları ve potansiyelleri doğrultusunda, zorluk derecesine göre farklı egzersiz ve etkinliklere ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum.
Öğretmenin, öğrenme güçlüğü olan öğrencileri için onları teşvik edici ve eğitimsel açıdan da uygun görülen bir eğitim faaliyet planlamasını uygulaması gerektiğini düşünmekteyim.
Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimini geliştirmek ve kolaylaştırmak için, eğitim programlarında daha fazla esneklik ve özgürlük sağlanabileceğini düşünüyorum.
Sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin aileleri ile sürekli iletişimde kalmaları gerektiğini düşünüyorum.
Okuldan ayrılan öğrencilerle programın gerisinde kalan öğrencilerin uyum sağlayabilmeleri için gerekli adımları atmanın önemli olduğunu düşünmekteyim.
Çocukları okula devam ettirebilecek stratejilerden birinin de kariyer rehberliği ve danışmanlık olduğunu düşünüyorum.
Öğrenim güçlüğü olan öğrencilerin eğitim süreçlerindeki gereksinimlerinde, potansiyellerindeki düşüşlerden kaçınılması amacıyla;  özel olarak pedagojik desteğin olması gerektiğini düşünmekteyim.
Sınıfta öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci olması durumunda, bu öğrencilerin eğitiminde,  takım çalışmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
Öğrencilerin, okuldaki ders dışı çalışmalarına katılımlarını teşvik edebilmek amacıyla maddi kaynak sağlanmasının gerekli olduğunu düşünmekteyim.
Bazı konularda öğrencilerin bilgi eksikliğini gidermek için verilen desteğin büyük önem taşıdığını düşünmekteyim.
Okuldaki zorlukları azaltmak için bütünsel yaklaşımı uygulamak son derece önemlidir.
Okuldaki zorlukları azaltmak için, “zihin haritalarının” kullanımı gibi etkileşimli yöntemlerle çalışmak için insan merkezli yaklaşımının kesinlikle uygulaması gerektiğini düşünmekteyim.

T