BEVEZETÉS

Az International Mediation Institute (IMI) és a New Jersey City University-n működő Institute for Dispute Resolution (IDR) kutatást végez annak érdekében, hogy közvetlenül vállalkozásoktól begyűjtött információkon alapuló következtetéseket tárhasson az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) II. munkacsoportja elé (Választottbíráskodás és Békítés). A munkacsoport jelenleg arra a kérdésre keresi a választ, miszerint szükséges-e egy, a nemzetközi kereskedelmi ügyekben született mediációs megállapodások kikényszerítéséről szóló Egyezmény elfogadása. Ennek érdekében felhasználói vélemények begyűjtését igényli és végzi. A munkacsoport következő ülésére 2016 szeptemberében fog sor kerülni.

A kérdőív célja a vállalkozások nézeteinek és tapasztalatainak megismerése a határon átnyúló mediációs megállapodások kikényszeríthetőségének megvalósulásáról, illetve annak mikéntjéről. Az UNCITRAL II. munkacsoportjának delegáltjai kiemelten fontosnak tartják munkájuk elősegítése és a megfelelő döntések meghozatala céljából, hogy közvetlenül olyan felektől gyűjtsenek be információkat, akik érintettek határon átnyúló vitákban, vitarendezésben. Jelenleg nem áll rendelkezésre átfogó kutatási adat a fenti témában, tekintettel arra, hogy az említett Egyezménnyel kapcsolatos egyeztetések új keletűek.

Ezúton abban kérjük a segítségét, hogy rövid kérdőívünk kitöltésével ossza meg velünk meglátásait és tapasztalatait! Kérjük továbbá, hogy a lenti link megosztásával bíztasson a kérdőív kitöltésére további, vitarendezési szolgáltatásokat igénybevevő felhasználókat!

A kérdőív az alábbi linken elérhető: 
Magyar - https://www.surveymonkey.com/r/IMI-Enforceability-Survey-for-Uncitral-Hungarian  
English - https://www.surveymonkey.com/r/IMI-Enforceability-Survey-for-UNCITRAL

A kérdőív kitöltését közvetlenül a vállalkozásoktól (vállalkozóktól) várjuk, nem tanácsadóiktól vagy egyéb harmadik féltől, annak érdekében, hogy tisztán a kereskedelmi-üzleti nézőpontot ismerhessük meg. 

A kitöltés csupán pár percet vesz igénybe, de a begyűjtött információ óriási jelentőségű lesz a határon átnyúló vitarendezés jövőjének formálásában!

T