Deze korte vragenlijst heeft de bedoeling om gevalstudies en voorbeelden van erfgoed gedreven innovatie in Europa te bundelen.
 
De informatie die u deelt, zal worden geïntegreerd in de ILUCIDARE beleidsaanbevelingen en kan eveneens als gevalstudie in het ILUCIDARE handboek worden opgenomen.

Voor meer informatie en/of de resultaten van deze enquête, kan u terecht op de ILUCIDARE website en de sociale media!

Question Title

* 1. Titel of onderwerp van de erfgoed gedreven innovatie

Question Title

* 2. Op welke manier is dit project of deze activiteit innovatief? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 3. Sort van erfgoed gedreven innovatie

Question Title

* 4. Initiatiefnemer van de vernieuwing

Question Title

* 5. Belangrijkste actoren in het vernieuwingsprocess

Question Title

* 6. Schaal waarop de erfgoed gedreven innovatie plaatsvond

Question Title

* 7. De innovatie leidde tot een betere aanpak van het beheer, de instandhouding en valorisatie van erfgoed maar draagt daarnaast ook bij tot (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 10. Van welke initiatieven werd gebruikt gemaakt, of zouden nuttig zijn, om gelijkaardige erfgoedprojecten op een kwaliteitsvolle manier te implementeren?

Question Title

* 11. Welke kennis/informatie draagt volgens u bij tot een betere implementering van gelijkaardige erfgoedvernieuwingsprojecten?

Duidt voor elk voorbeeld uw keuze aan.  1 wil zeggen het minst gepast, 5 het meest gepast.

  1 2 3 4 5
Gedetailleerde gevalstudies
Tips en trucs gebaseerd op goede praktijken
Checklist voor implementatie
Inspirerende succesverhalen
Theoretische achtergrondinformatie over erfgoed gedreven innovatie
Beeldmateriaal: infografieken, icoontjes, foto’s, diagrammen

Question Title

* 12. Welk bestandsformaat/communicatiemateriaal draagt volgens u het meest bij tot de kennisoverdracht omtrent erfgoed gedreven innovatie?

Duidt voor elk van deze voorbeelden uw keuze aan.  1 betekent het minst gepaste formaat, 5 het meest gepaste.

  1 2 3 4 5
Drukwerk
PDF document
E-book in EPUB of MOBI formaat
Web gebaseerde tekst (HTML)
Web gebaseerde tekst met afbeeldingen en video-inhoud
Online afbeeldingen en video-inhoud

Question Title

* 13. In welk jaar werd de erfgoed gedreven innovatie geïmplementeerd of getest?

Question Title

* 14. Referenties: Voeg hier de link(s) naar webpagina’s of publicaties toe (max. 1.000 karakters)

Question Title

* 15. Optioneel - gegevens over dit erfgoed gedreven project werden verstrekt door

T