Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, zbierającej informacje o studiach przypadków i przykłady projektów i inicjatyw związanych z dyplomacją opartą na dziedzictwie.
 
Zebrane informacje będą wykorzystane w projekcie ILUCIDARE przy tworzeniu rekomendacji oraz mogą się pojawić jako studium przypadku w stworzonych w ramach projektu materiałach!
 
Więcej informacji na stronie projektu ILUCIDARE

Question Title

* 1. Tytuł lub temat projektu lub inicjatywy wykorzystującej dyplomację opartą na dziedzictwie

Question Title

* 2. W jaki sposób projekt lub inicjatywa wykorzystuje dyplomację oparta na dziedzictwie? (możliwość wielokrotnego wyboru)

Question Title

* 3. Kto zainicjował ten projekt/inicjatywę wykorzystującą dyplomację opartą na dziedzictwie? (możliwość wielokrotnego wyboru)

Question Title

* 4. Gdzie został zrealizowany projekt lub inicjatywa wykorzystujące dyplomację opartą na dziedzictwie? (regiony w oparciu o European External Action Service [EEAS] – możliwość wielokrotnego wyboru)

Question Title

* 5. Kto był beneficjentem opisywanego projektu lub inicjatywy dotyczących dyplomacji opartej na dziedzictwie

Question Title

* 6. Które z poniższych twierdzeń pasują do opisywanego projektu lub inicjatywy związanych z dziedzictwem i dyplomacją

Question Title

* 7. W którym roku opisywany projekt lub inicjatywa związane z dyplomacją opartą na dziedzictwie były zrealizowany?

Question Title

* 8. Czas trwania projektu lub inicjatywy

Question Title

* 9. Jakie są rezultaty projektu/inicjatywy? (możliwość wielokrotnego wyboru)

Question Title

* 10. Jakie rodzaje i typy mediów były zainteresowane projektem? Jak ocenia Pani/Pan ich zakres zainteresowania projektem?

  Wysoki Średni Niski
Tradycyjne (TV, radio, prasa)
Społecznościowe (FB, Twitter itd.)
Lokalne/regionalne
Krajowe
Międzynarodowe

Question Title

* 13. Jaka informacja według Pani/Pana mogłaby wspomóc realizacje podobnych projektów?
Proszę wybrać poniższe, biorąc pod uwagę, że 1 oznacza rozwiązanie najmniej przydatne a 5 – najbardziej przydatne.

  1 2 3 4 5
Rozbudowane studia przypadków
Wskazówki oparte o dobre praktyki
Listy zadań do wykonania
Inspirujące przykłady projektów zrealizowanych z sukcesem
Informacje dotyczące teoretycznych uwarunkowań dyplomacji i dziedzictwa
Materiały wizualne/graficzne: infografiki, ikonki, zdjęcia, diagramy

Question Title

* 14. W Pani/Pana opinii, jaki jest najbardziej przydatny format upowszechniania tej wiedzy? Proszę wskazać swoje wybory dla poniższych przykładów, gdzie 1 oznacza najmniej przydatne a 5 najbardziej przydatne.

  1 2 3 4 5
Wydrukowany materiał
Dokument w pdf
e-publikacja w formacie e-pub lub mobi
Tekst w sieci (html)
Tekst w sieci z zawartością graficzną i wideo
Materiały graficzne i wideo dostępne online

Question Title

* 15. Źródła: proszę podać link do strony internetowej albo publikacji (maksymalnie 1000 znaków)

Question Title

* 16. Opcjonalnie: dane kontaktowe dotyczące opisywanego projektu/inicjatywy związanych z dyplomacją opartą na dziedzictwie zostały dostarczone przez 


T