Deze korte vragenlijst heeft de bedoeling om gevalstudies en voorbeelden van  erfgoed gedreven diplomatie in en buiten Europa te bundelen.
 
De informatie die u deelt, zal worden geïntegreerd in de ILUCIDARE beleidsaanbevelingen en kan eveneens als gevalstudie in het ILUCIDARE handboek worden opgenomen.
 
Voor meer informatie en/of de resultaten van deze enquête, kan u terecht op de ILUCIDARE website en de sociale media!

Question Title

* 1. Onderwerp of thema van het erfgoed gedreven diplomatie project of activiteit

Question Title

* 2. Op welke manier kan het project of initiatief gelinkt worden aan erfgoed gedreven diplomatie? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 3. Wie is de initiatiefnemer van dit erfgoed gedreven project? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 4. Waar vond de implementatie van het door erfgoed gedreven diplomatie project of activiteit plaats? (Definitie van de regio’s gebaseerd op Europese dienst voor extern optreden (EEAS) - meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 5. Wie waren de begunstigden van het door erfgoed gedreven diplomatie project of activiteit? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 6. Welke van de volgende uitspraken zijn van toepassing op het erfgoed gedreven project of activiteit? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 7. In welk jaar werd het erfgoed gedreven project geïmplementeerd?

Question Title

* 8. Wat was de doorlooptijd van het project of activiteit?

Question Title

* 9. Tot welke resultaten leidde het erfgoed gedreven project of activiteit? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 10. Via welke media kreeg het project aandacht? Hoe evalueert u de mate van belangstelling in het project?

  Hoog Gemiddeld Laag
Traditionele media (TV, radio, pers)
Sociale media (FB, Twitter itd.)
Lokaal/Regionaal
Nationaal
Internationaal

Question Title

* 13. Welke bestaande informatie kan volgens u de realisatie van gelijkaardige door erfgoed geleide projecten of activiteiten bevorderen?

Maak voor de onderstaande antwoordmogelijkheden een keuze van 1 tot 5, waarbij 1 de minst nuttige informatie is en 5 de meest nuttige.

  1 2 3 4 5
Uitgebreide/Gedetailleerde gevalstudies
Tips en trucs gebaseerd op goede praktijken
Checklist voor implementatie
Inspirerende succesverhalen
Theoretische achtergrondinformatie over erfgoed gedreven diplomatie
Beeldmateriaal/Visuele hulpmiddelen: infografieken, icoontjes, foto’s, diagrammen

Question Title

* 14. Welk bestandsformaat/communicatiemateriaal draagt volgens u het meest bij tot de kennisoverdracht omtrent door erfgoed gedreven diplomatie projecten of activiteiten? 

Geef uw mening voor de volgende voorbeelden, waarbij 1 staat voor het minst nuttig en 5 het meest nuttig.

  1 2 3 4 5
Drukwerk
PDF-document
E-book in EPUB of MOBI formaat
Web gebaseerde tekst (HTML)
Web gebaseerde tekst met afbeeldingen en video-inhoud
Online afbeeldingen en video’s

Question Title

* 15. Referenties: Voeg hier de link(s) toe naar webpagina’s of publicaties (max. 1.000 karakters)

Question Title

* 16. Optioneel – gegevens over dit erfgoed gedreven project werden verstrekt door

T