5% of survey complete.

1. A konsideroheni si pjesëtar i diasporës Kosovare?

T