Моля отделете няколко минути, за да споделите Вашето мнение дали наличните дати и градовете, в които провеждаме компютърния вариант на теста IELTS са достатъчни.

Question Title

* 1. В кой град имахте желание да се явите на компютърния вариант на теста IELTS?

T