Zahvaljujemo se vam za sodelovanje v raziskavi o šolskih svetovalcih za IKT, katere namen je prepoznati nove potrebe po usposabljanju tega kadra. Raziskavo pripravlja European Schoolnet.

Svetovalec za IKT je oseba, ki je odgovorna za tehnološki razvoj in vzpostavitev IT v šoli, nudi tehnično podporo učiteljem, je odgovorna za omrežje (in morda tudi virtualno izobraževalno okolje), računalniško in drugo šolsko opremo ter reševanje varnostnih vprašanj.

Anketa je anonimna.

T