Dėkojame už dalyvavimą šioje mokyklų informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) konsultantams skirtoje trumpoje apklausoje, kuria siekiama geriau suprasti, kokių mokymų minėtiems konsultantams reikės ateityje. Apklausą organizuoja Europos mokyklų tinklas.

IRT srities konsultantas – tai mokykloje dirbantis asmuo, kuris prižiūri informacinių technologijų techninę plėtrą ir įgyvendinimą, pavyzdžiui, teikia techninę pagalbą mokytojams, administruoja tinklą (ir galbūt virtualią mokymosi aplinką), prižiūri mokyklos turimus prietaisus ir sprendžia saugumo klausimus.

Jūsų anonimiškumas garantuojamas.

T