Έρευνα σχετικά με τους Συμβούλους των ΤΠΕ στα Σχολεία της Ευρώπης - Φθινόπωρο 2014

Ευχαριστούμε που παίρνετε μέρος σε αυτήν τη σύντομη έρευνα για σχολικούς συμβούλους ΤΠΕ , προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι μελλοντικές τους επιμορφωτικές ανάγκες. Η έρευνα διοργανώθηκε από το European Schoolnet.

Σύμβουλος ΤΠΕ είναι εκείνο το άτομο στο σχολείο που επιβλέπει την τεχνική ανάπτυξη και την εφαρμογή των ΤΠΕ, παρέχοντας, για παράδειγμα, τεχνική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του δικτύου (και πιθανώς το εικονικό περιβάλλον μάθησης), τη διαχείριση συσκευών στο σχολείο και την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία σας.

T