Uvod

 
Poštovani,

Upitani ste da učestvujete u upitniku za pacijente “Živeti sa ICD-om (implantibilni kardioverter defibrilator” koji sprovodi Komitet za naučnu inicijativu Evropske asocijacije za srčani ritam.  Glavni cilj ovog upitnika je da proceni znanje i kvalitet života pacijenata sa ICD-om. Očekuje se da ovaj upitnik uspostavi trenutne potrebe pacijenata sa ICD aparatima u pogledu znanja o uređajima. Rezultati ovog istraživanja pomogli bi lekarima u savetovanju pacijenata sa ICD aparatima.  Rezultati ovog istraživanja će biti publikovani u Europace časopisu.

 

·       Vaše učešće je anonimno i sve informacije koje pružite će biti tretirane kao poverljive.

·       Nećemo otkriti Vaš identitet ni jednoj trećoj strani.

·       Pridržavamo se Evropske Generalne regulacije zaštite podataka (GDPR) 2016/679. Svi lični podaci obrađeni u vezi sa ovim upitnikom će biti tretirani kao poverljivi i korišćeni od strane ESC u cilju ispitivanja tržišta, a ne za promociju. Rezultati ovog upitnika će biti čuvani maksimum 48 meseci u cilju analize i kontrole kvaliteta. Preduzimamo sve mere da sprečimo neovlašćen pristup Vašim ličnim podacima. Poštujemo Vašu privatnost i Vaše pravo da pristupite, izmenite ili uklonite Vaše podatke. U bilo kom trenutku možete zatražiti da saznate koji Vaši podaci se čuvaju. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom podataka ili Vam trebaju dodatne informacije, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka (DPO) putem mail adrese dpo@escardio.org.

·       Imate pravo da završite Vaše učešće u ovom upitniku bilo kada.

Question Title

* 1. Molimo Vas potvrdite da ste pročitali i da se slažete da učestvujete u ovom upitniku.

 
20% of survey complete.

T