Introduction

 
Szanowny Panie, Szanowna Pani,

Został/a Pan/Pani zaproszony/-a do wzięcia udziału w badaniu ankietowym skierowanym do pacjentów pt.: „Życie z ICD (implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem)” prowadzonym przez Komitet Inicjatyw Naukowych Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca. Głównym celem tego badania jest ocena wiedzy i jakości życia pacjentów z wszczepionym ICD. Istotnym celem ankiety jest także ocena potrzeb pacjentów z ICD związanych z informacjami o urządzeniu. Spodziewamy się, że wyniki badania pomogą lekarzom w opiece nad pacjentami z wszczepionym ICD. Wyniki badania będą opublikowane w piśmie Europace.

 

·       Pani/Pana uczestnictwo jest anonimowe i wszystkie informacje podane w tym badaniu będą traktowane jako poufne.

·       Nie ujawnimy Pani/Pana tożsamości osobom trzecim.

·       Przestrzegamy Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679. Wszelkie dane osobowe przetwarzane w związku z tą ankietą będą traktowane jako poufne i wykorzystywane przez ESC wyłącznie do celów badań rynku, a nie promocji. Wyniki ankiety będą przechowywane przez maksymalnie 48 miesięcy do celów analizy i kontroli jakości. Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Pana/Pani danych osobowych. Szanujemy Pana/Pani prywatność i Pana/Pani prawo do dostępu, modyfikowania lub usuwania Twoich danych osobowych. W dowolnym momencie możesz uzyskać informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane.  jakie dane osobowe są przechowywane. Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem dpo@escardio.org.

·       Ma Pani/Pan prawo zakończyć swój udział w tej ankiecie w dowolnym momencie.

Question Title

* 1. Proszę potwierdzić, że zapoznał się Pan/Pani się z powyższym i wyraża Pan/Pani zgodę na udział w badaniu.

 
20% of survey complete.

T