Levads

Cienījamais/ā kungs vai kundze,

Jūs tiekat lūgts/a piedalīties pacientu aptaujā ar nosaukumu “Dzīve ar ICD (angl. Implantable Cardioverter-Defibrillator)”, ko veic Eiropas Sirds Ritma Biedrības Zinātnisko Iniciatīvu Komiteja. Galvenais šīs aptaujas mērķis ir apzināt, kādas ir pacientu ar ICD zināšanas un dzīves kvalitāte. Mēs sagaidām, ka šī aptauja palīdzēs saprast patreizējās ICD pacientu vajadzības, kas saistītas ar zināšanām par ierīci kā arī ar dzīves kvalitāti.  Pētījuma rezultāti var palīdzēt ārstiem piedāvāt specifisku nepieciešamo informāciju ICD pacientu populācijai. Pētījuma rezultāti tiks publicēti žurnālā Europace. 

 

·       Jūsu dalība ir anonīma un visa informācija ko sniegsiet. būs konfidenciāla.

·       Mēs neatklāsim Jūsu identitāti trešajām pusēm.

·       Mēs ievērojam Eiropas Vispārējo Datu Aizsardzības Regulu (GDPR – angl European General Data Protection Regulation) 2016/679. Jebkādi personīgie dati, kas tiks apstrādāti saistībā ar šo aptauju, tiks glabāti konfidenciāli un tos lietos tikai EKB vajadzībām ar nolūku izpētīt tirgu, bet ne reklāmai.  Aptaujas rezultāti tiks glabāti maksimums 48 mēnešus ilgi analīzes un kvalitātes kontroles nolūkos. Mēs uzņemamies jebkādu atbildību, lai novērstu neautorizētu piekļuvi Jūsu personīgajiem datiem. Mēs cienām Jūsu privātumu un Jūsu tiesības piekļūt, mainīt vai izņemt Jūsu personīgos datus. Jebkurā laikā Jūs varat lūgt uzzināt, kādi Jūsu personīgie dati mums ir. Ja Jums ir jebkādi jautājumi par datu aizsardzību vai ir nepieciešama cita informācija, lūdzu, kontaktējieties ar mūsu datu aizsardzības ierēdni (DPO) caur e-pastu dpo@escardio.org.  

·       Jums ir tiesības pārtraukt dalību šajā aptaujā jebkurā laikā.

Question Title

* 1. Lūdzu, apstipriniet, ka Jūs esat izlasījis/usi augstāk minēto un piekrītat piedalīties šajā aptaujā.

 
20% of survey complete.

T