Screen Reader Mode Icon
Diolch am gymryd yr amser i lenwi’r holiadur hwn.

 

Nod yr holiadur hwn yw ceisio deall rhesymau'r gweithiwr dros adael a’i brofiadau o weithio i Gyngor Sir Ddinbych.

 

Gofynnwn i chi nodi gymaint o fanylion â phosib, gan y bydd hyn yn sicrhau gwell canlyniadau a’r potensial i newid perfformiad y cyngor yn y dyfodol.

 

Ni ddylai’r holiadur hwn gymryd mwy nag ychydig funudau i’w gwblhau, yn dibynnu ar fanylder eich atebion.

Question Title

* 1. Rhif Gweithiwr

Question Title

* 2. Enw llawn

Question Title

* 3. Gwasanaeth

Question Title

* 4. Tim/Adran

Question Title

* 5. Teitl Swydd Bresennol

Question Title

* 6. Lleoliad

Question Title

* 7. Rheolwr Atebol

Question Title

* 8. Dyddiad Cychwyn eich Swydd Bresennol

Question Title

* 9. Dyddiad Gadael

Date
0 of 26 answered
 

T