Hội thảo #1 Gallery Walk

Đã đến lúc tưởng tượng lại Hồ bơi Memorial và mối quan hệ của nó với khu phố và công viên. Với mục tiêu toàn diện, thiết kế công viên mới và chương trình dưới nước cần đáp ứng nhu cầu từ trẻ sơ sinh đến người cao niên cho các thế hệ mai sau. 

Để bắt đầu quá trình thiết kế, Hội thảo #1 Gallery Walk đã được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Jerome vào ngày 24 tháng 8. Cộng đồng đã xem qua một bộ mười bảng với một loạt thông tin về dự án. Tại mỗi bảng, đã có một thành viên của Nhóm Thiết kế ELS hoặc nhân viên Thành Phố Santa Ana trả lời các câu hỏi của cộng đồng. 

Nếu quý vị bỏ lỡ sự kiện Hội Thảo #1 Gallery Walk, ý kiến đóng góp của quý vị là vô giá và chúng tôi đang thu thập ý kiến của quý vị thông qua khảo sát. Nếu quý vị đã tham dự trực tiếp, hãy sử dụng khảo sát này để thêm bất kỳ bình luận bổ sung nào. Sau khi dữ liệu nhận được được xem xét, sẽ có một tài liệu Câu Hỏi Thường Gặp được đăng trên trang web của Thành phố hoạt động để trả lời các câu hỏi của cộng đồng.

 Khảo sát bao gồm hình ảnh của mười bảng được đặt xung quanh phòng tập thể dục Jerome với một hộp bình luận liên quan đến mỗi hình ảnh. Xin vui lòng chia sẻ bất kỳ câu hỏi hoặc bình luận nào quý vị có để nhân viên Thành Phố Santa Ana và Nhóm Thiết Kế xem xét.

Question Title

1. THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN

<strong>1. TH&Ocirc;NG TIN CƠ BẢN V&Agrave; MỤC TI&Ecirc;U DỰ &Aacute;N</strong>

Question Title

* 1. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay bình luận nào về Thông Tin Cơ Bản và Mục Tiêu của Dự Án không?

Question Title

2. LỊCH SỬ + BỐI CẢNH CÔNG VIÊN MEMORIAL PARK

<strong>2. LỊCH SỬ + BỐI CẢNH C&Ocirc;NG VI&Ecirc;N MEMORIAL PARK</strong>

Question Title

* 2. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay bình luận nào về Lịch Sử và Bối Cảnh Công Viên Memorial Park không?

Question Title

3. MEMORIAL PARK ĐƯỢC TƯỞNG TƯỢNG LẠI

<strong>3. MEMORIAL PARK ĐƯỢC TƯỞNG TƯỢNG LẠI</strong>

Question Title

* 3. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay bình luận nào về Memorial Park được tưởng tượng lại không?

Question Title

4. MỤC TIÊU THIẾT KẾ GREEN AND LEED ®

<strong>4. MỤC TI&Ecirc;U THIẾT KẾ GREEN AND LEED &reg;</strong>

Question Title

* 4. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay bình luận nào về Mục tiêu thiết kế  Green and LEED không?

Question Title

5. WELL TMv2 HEA LT H - MỤC TIÊU XẾP HẠNG AN TOÀN

<strong>5.&nbsp;WELL TMv2 HEA LT H - MỤC TI&Ecirc;U XẾP HẠNG AN TO&Agrave;N</strong>

Question Title

* 5. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay bình luận nào về Xếp hạng WELL v2 Health-Safety không?

Question Title

6. CƠ HỘI LẬP CHƯƠNG TRÌNH (NHÀ THỂ THAO DƯỚI NƯỚC)

<strong>6. CƠ HỘI LẬP CHƯƠNG TR&Igrave;NH (NH&Agrave; THỂ THAO DƯỚI NƯỚC)</strong>

Question Title

* 6. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay bình luận nào về Cơ Hội Lên Chương Trình (Tòa Nhà Dưới Nước) không?

Question Title

7. THIẾT KẾ CHO KHU PHỐ 

<strong>7. THIẾT KẾ CHO KHU PHỐ&nbsp;</strong>

Question Title

* 7. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay bình luận nào về Thiết Kế cho Khu Phố không?

Question Title

8. CƠ HỘI LÊN CHƯƠNG TRÌNH KHU VUI CHƠI DƯỚI NƯỚC (BƠI NHANH)

<strong>8. CƠ HỘI L&Ecirc;N CHƯƠNG TR&Igrave;NH KHU VUI CHƠI DƯỚI NƯỚC (BƠI NHANH)</strong>

Question Title

* 8. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay bình luận nào về Cơ Hội Lên Chương Trình Thể Thao Dưới Nước (Bơi Nhanh - Fast Water) không?

Question Title

9. CƠ HỘI LÊN CHƯƠNG TRÌNH KHU VUI CHƠI DƯỚI NƯỚC (VUI CHƠI VỚI NƯỚC)

<strong>9. CƠ HỘI L&Ecirc;N CHƯƠNG TR&Igrave;NH KHU VUI CHƠI DƯỚI NƯỚC (VUI CHƠI VỚI NƯỚC)</strong>

Question Title

* 9. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay bình luận nào về các Cơ Hội Lên Chương Trình Dưới Nước (Vui chơi Dưới Nước - Fun Water) không?

Question Title

10. CÂY LƯU Ý

<strong>10. C&Acirc;Y LƯU &Yacute;</strong>
Lời nhắc cây ghi chú

Question Title

* Quý vị muốn thấy những loại tiện nghi nào của công viên trong Công viên Memorial Park được tưởng tượng lại của mình?

Question Title

* Quý vị có những kỷ niệm đáng nhớ gì về Memorial Park và Bể bơi?

Question Title

* Quý vị muốn thấy những loại hoạt động dưới nước nào tại Trung tâm Vui chơi Dưới nước Memorial Park?

Question Title

* Liên quan đến (các) hồ bơi trong tương lai: Quý vị có muốn một hồ bơi 50M duy nhất giống như những gì tồn tại hiện nay, hoặc hai hồ bơi, một hồ bơi 25m x 25 yard (để thi đấu và bơi vòng) và một hồ bơi thứ hai với các thành phần vui chơi thú vị như cầu trượt, sông lười, bãi biển nhân tạo và khu vực làn bơi vòng/tầng nước?

Question Title

* Nếu Trung tâm Thể thao Dưới nước Memorial Park có một hồ bơi thi đấu và một hồ bơi nước vui nhộn, quý vị sẽ sử dụng hồ bơi nào? Quý vị nghĩ điều gì là quan trọng nhất đối với cộng đồng?

Question Title

* Còn thiếu điều gì? Quý vị có thêm ý tưởng nào khác cần được xem xét trong kế hoạch tổng thể cuối cùng không?

Chúng tôi đánh giá cao việc quý vị dành thời gian tham dự Hội thảo #1 và thêm ý kiến đóng góp của quý vị vào dự án mới thú vị này! Hãy nhớ nhấn nút "Hoàn tất" bên dưới để gửi ý kiến của quý vị.

-Thành Phố Santa Ana

T