Page1 / 2
 
50% of survey complete.
Cilj ove ankete je da sagleda mišljenje građana o stanju okoliša u Zeničko-dobojskom kantonu i da ih uključi u proces izrade Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona - KEAP-a ZDK.

Question Title

* 1. Spol:

Question Title

* 2. Starost

Question Title

* 3. Obrazovanje?  

Question Title

* 4. Mjesto stanovanja:

T