เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

12.00-18.00 น. 
ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand @ Central World

Question Title

* 1. ชื่อ - นามสกุล

Question Title

* 2. อีเมล์

Question Title

* 3. เบอร์มือถือ

Question Title

* 4. หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อและสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

Question Title

* 5. สาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อ

Question Title

* 6. ช่วงเวลาในการศึกษาต่อ

Question Title

* 7. ท่านได้รับข่าวสารของงานนี้จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 8. งานสัมมนาที่สนใจจะเข้าร่วม (เลือกได้มากกว่า 1)

Question Title

* 9. บริติช เคานซิลจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารลงทะเบียนนี้

เราจะส่งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม บริการและงานต่าง ๆ (รวมถึงงานพบปะสังสรรค์) ที่ตรงกับความสนใจของท่าน ไปตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้  กรุณาเลือกช่องทางในการรับข้อมูลจากบริติช เคานซิล หรือเลือกไม่รับข้อมูลจากบริติช เคานซิลผ่านช่องทางใด ๆ เลยก็ได้ และสามารถขอยกเลิกการรับข้อมูลจากบริติช เคานซิลได้ เราจะดำเนินการกับข้อมูลของท่านตามเงื่อนไขที่ท่านได้ระบุไว้

ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลจากบริติช เคานซิลได้โดยการส่งอีเมล์มาที่ studyuk.thailand@britishcouncil.org  หรือพิมพ์ข้อความ STOP แล้วส่งมาที่ 063-226-7611 หรือ โทร 02-657-5678

บริติช เคานซิลจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ในการวิจัยทางการตลาด โดยส่งเอกสาร เช่น แบบสอบถาม หรือแบบสำรวจความคิดเห็นไปให้ท่านตามช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ความยินยอมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยทางการตลาดโดยส่งอีเมล์มาแจ้งที่ studyuk.thailand@britishcouncil.org

Question Title

* 10. หากท่านต้องการรับจดหมายข่าวจากบริติช เคานซิลต่อไป กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างนี้

ท่านสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ทุกเมื่อโดยการกดลิงค์ยกเลิกการรับจดหมายข่าวในจดหมายข่าวที่ได้รับ

บริติช เคานซิลดำเนินการตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหราชอาณาจักรและกฎหมายลักษณะเดียวกันในประเทศอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล ท่านสามารถขอดูข้อมูลของท่านที่บริติช เคานซิลเก็บไว้ รวมถึงขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องได้ หากท่านมีความกังวลในการใช้ข้อมูลของท่าน สามารถส่งข้อร้องเรียนไปได้ยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ www.britishcouncil.org/privacy หรืออาจติดต่อบริติช เคานซิล เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามนโยบายของบริติช เคานซิลโดยนับจากวันที่ได้รับข้อมูล

T