Prieskum vytvoril a realizuje Void - SOC poskytovaný formou služby  https://www.voidsoc.com


Question Title

* 1. Do akej miery by kybernetické hrozby mali znepokojovať podniky na Slovensku?

Question Title

* 2. Do akej miery súhlasíte s tvrdením, že podniky na Slovensku proaktívne riadia riziká bezpečnosti a ochrany súkromia pri prijímaní nových technológií?

Question Title

* 3. Do akej miery súhlasíte s tvrdením, že podniky na Slovensku sú kyberneticky odolné (sú schopné odolať útokom a rýchlo sa zotaviť)?

Question Title

* 4. Do akej miery súhlasíte s tvrdením, že podniky na Slovensku môžu byť ovplyvnené geopolitickou kybernetickou aktivitou?

Question Title

* 5. Čo myslíte, ako sa budú v najbližších 3 rokoch vyvíjať kybernetické riziká?

Question Title

* 6. Čo myslíte, ako sa bude v najbližších 3 rokoch vyvíjať počet závažných kybernetických incidentov týkajúcich sa Slovenska?

Question Title

* 7. Čo myslíte, ako dobre sú si občania Slovenska vedomí kybernetických rizík ?

Question Title

* 8. Zoraďte nasledovné opatrenia do poradia, v akom by ste sa na ne spoľahli pri ochrane Vašej organizácie pred následkami kybernetických hrozieb (čím nižšie v poradí, tým menej sa na opatrenie spoľahnete.)

Question Title

* 9. Zadajte emailovú adresu, kam Vám môžme zaslať kód ako poďakovanie za vyplnenie dotazníka. Tento kód si potom môžete 4.6. na konferencii "Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti v podmienkach bezpečnostných zložiek" vymeniť za malý darček. 

0 z 9 zodpovedaných
 

T