Indien u onderstaande brief mee wenst te ondertekenen, kan u hieronder uw gegevens achterlaten.

Het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) biedt interne financiering voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Aan onze universiteit wordt hiervoor een louter competitief model gebruikt, waardoor heel wat professoren geen geld uit het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) krijgen. Elementaire onderzoeksactiviteiten, zoals bijvoorbeeld onderhoud van apparatuur of deelname aan conferenties, komen hierdoor in het gedrang. Daarom vragen wij in deze open brief dat de BOF-middelen van de KU Leuven in de toekomst ten dele worden aangewend voor een basisfinanciering. Wij vragen geen gelijkmatige verdeling van alle BOF-middelen over alle professoren, noch een afschaffing van elk competitief model. Wel vragen we een voldoende spreiding van de BOF-middelen zodat iedereen die onderzoek doet daar ook middelen voor krijgt. Dat is rechtvaardiger en het maakt de positie van onze universiteit en onze onderzoekers sterker.

Een aanstelling tot professor (ZAP)­ gebeurt deels op basis van het onderzoeksdossier. Dat betekent dat er al een selectie op onderzoekskwaliteit is uitgevoerd. Elke onderzoeker aan onze universiteit draagt trouwens bij aan de BOF-middelen die de KU Leuven ontvangt, terwijl slechts een deel van de professoren zelf BOF-middelen krijgt. Financiële ondersteuning wordt bovendien terecht gezien als een evidentie voor vele postdoctorale en doctorale onderzoekers, maar dus niet voor de professoren iets wat voor onze buitenlandse collega’s vaak niet te begrijpen is. De KU Leuven dient ‘blue sky’-onderzoek te steunen, het waardevol grensverleggend onderzoek dat niet in projecten is te vatten en daardoor vaak erg moeilijk te financieren. Het huidige competitieve financieringsmodel beloont daarentegen vaak risicovermijdend onderzoek waarvan het succes gegarandeerd is.  Tegenover dit model biedt een voldoende hoge basisfinanciering meer ruimte aan blue sky-onderzoek. Bovendien zou basisfinanciering zorgen voor continuïteit die nu al te vaak ontbreekt en belangrijk is voor het verderzetten van bepaalde onderzoekslijnen die anders volledig stilvallen.
 
Tal van wetenschappelijke studies suggereren dat het huidige competitieve financieringsmodel niet het beste is. Zo kan het verdelen van onderzoeksmiddelen op louter competitieve basis perverse gevolgen hebben op vlak van integriteit, zowel voor de wetenschap als voor de wetenschapper (Edwards & Roy 2017). Uit een studie van het Nederlandse Centraal Planbureau blijkt verder dat landen die zorgen voor basisfinanciering van onderzoek het zowel op het vlak van onderzoeksefficiëntie als op het vlak van onderzoeksimpact beter doen dan landen die de financiering uitsluitend verdelen ‘ex ante’ (van Dalen, Mehmood, & Verstraten 2012). Onderzoekers die in een zuiver competitief model fondsen verwerven, presteren niet echt beter dan onderzoekers die het net niet halen (Neufeld 2015). Dat komt onder meer omdat de waarde van peer review beperkt is voor onderzoeksvoorstellen (Benda & Engels 2011). Niet geheel verrassend blijkt het heel moeilijk om te voorspellen wie de volgende doorbraak zal bewerkstelligen. Ook daarom is het vaak beter de onderzoeksmiddelen te spreiden. Daar hangt mee samen dat de impact van onderzoek per geïnvesteerde dollar/euro groter is wanneer de financieringsbedragen kleiner zijn (Fortin & Currie 2013).

Aansluitend op de algemene tendens om vertrouwen te geven aan ontvangers van overheidsgelden, vragen ook onderzoekers dat vertrouwen aan de academische overheid. We zijn ervan overtuigd dat basisfinanciering een stimulans zal zijn voor een universitaire gemeenschap die meer op samenwerking dan op competitie is gebaseerd. We geloven ook dat onze alternatieve visie op onderzoeksfinanciering realistisch is, zoals buitenlandse voorbeelden aantonen. We vragen aan de kandidaat-rectoren om de KU Leuven op dit vlak in Vlaanderen een voortrekkersrol op te laten nemen.

Question Title

* 1. Voornaam

Question Title

* 2. Achternaam

Question Title

* 3. Categorie

Question Title

* 4. (kuleuven) e-mail adres

Question Title

* 5. Faculteit

T