Screen Reader Mode Icon
Prezentul chestionar a fost întocmit în cadrul procesului de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Orșova, pentru perioada 2021 - 2027 și are ca scop evaluarea percepției reprezentanților societății civile (ONG-uri, instituții de utilitate publică, actori locali relevanți etc) cu privire la problemele existente la nivelul Municipiului, precum și la oportunitățile de dezvoltare, în următoarea perioadă de programare.

Pentru ca rezultatele prezentului chestionar să reflecte o variantă cât mai obiectivă a situației actuale, vă rugăm ca la toate întrebările cu variante unice de răspuns să bifați o singură căsuță de răspuns (¨). În cazul în care considerați că niciuna dintre variantele de răspuns nu se aplică sau considerați ca fiind relevant un alt răspuns, îl puteți înscrie în caseta marcată cu sintagma Alta/Altele.

Question Title

* 1. Vârsta dumneavoastră este:

Question Title

* 2. Sexul:   

Question Title

* 3. Ultimul nivel de educație absolvit:

Question Title

* 4. Mediul de rezidență:

Question Title

* 5. În ce domeniu activați Dumneavoastră/organizația din care faceți parte?

Question Title

* 6. Care este ocupația Dumneavoastră?

Question Title

* 7. Ați fost informat/ă despre proiecte implementate sau în curs de implementare care vizează dezvoltarea Municipiului, dezvoltate și implementate de către autoritățile publice? Dacă da, vă rugăm specificați un proiect.

Question Title

* 8. Pe o scară de la 1 la 5 unde 1 reprezintă Foarte puțin mulțumit(ă), iar 5 reprezintă Foarte mulțumit(ă), cât de mulțumit(ă) sunteți de calitatea și diversitatea serviciilor medicale la nivelul Municipiului Orșova?

Question Title

* 9. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii medicale ?

  Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă Foarte nemulțumit(ă) Nu știu/ nu răspund
Medicii de familie
Laborator de analize medicale
Recuperare/ balneologie/ kinetoterapie
Spitalul Municipal Orșova
Serviciul de Ambulanță
Medici stomatologi
Farmacii
Asistență medicală comunitară
Asistență medico -socială la domiciliu

Question Title

* 10. Care sunt serviciile medicale de care ați avea nevoie în localitatea dumneavoastră?

Question Title

* 11. Care considerați că sunt principalele domenii/activități care susțin economia și dezvoltarea Municipiului?

Question Title

* 12. Raportat la nivelul Municipiului, care sunt principalele 3 probleme întâlnite:

Question Title

* 13. Vă rugăm să precizați care sunt, în opinia dvs., principalele nevoi/probleme cu care se confruntă educația, la nivelul Municipiului Orșova.

Question Title

* 14. Vă rugăm să precizați care sunt, în opinia dvs., principalele nevoi/probleme cu care se confruntă promovarea turistică, la nivelul Municipiului Orșova:

Question Title

* 15. Raportat la zona de rezidență, cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte:

  Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte nemulțumit(ă) Nu știu/ nu răspund
Alimentare cu apă și canalizare
Administrarea parcurilor/ spațiilor verzi
Curățenie și gestiunea deșeurilor
Iluminat public
Întreținere infrastructură rutieră și pietonală
Infrastructură educațională (grădinițe, creșe, școli, licee)
Locuri de joacă pentru copii
Petrecerea timpului liber
Piețe agroalimentare
Siguranța și ordinea publică
Transportul public

Question Title

* 16. Pe o scară de la 1 la 5 cât de importante considerați că sunt următoarele priorități de investiții:

  1 2 3 4 5
Modernizare infrastructură rutieră și pietonală
Modernizare flotă transport public
Reabilitare/modernizare sistem de alimentare cu apă și canalizare
Restaurarea monumentelor istorice
Amenajarea de noi spații verzi
Dezvoltare infrastructură pentru susținerea afacerilor locale
Modernizare/dotare infrastructură educațională
Amenajare spații de agrement și petrecere a timpului liber, inclusiv pentru activități de sport în masă
Amenajare de centre medicale de permanență sau centre de tratament
Înființare infrastructură pentru autovehicule electrice
Dezvoltare infrastructură de gestionare a deșeurilor
Reabilitarea clădirilor
Digitalizarea serviciilor administrative
Îmbunătățirea infrastructurii de siguranță publică

Question Title

* 17. Care considerați că sunt principalele trei elemente reprezentative pentru Municipiul Orșova?

Question Title

* 18. Ce beneficii considerați că aduce Municipiului Orșova poziționarea la granița cu Serbia?

Question Title

* 19. Ce îmbunătățiri ați aduce la nivelul Municipiului Orșova?

☒ Declar că am luat cunoștință de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și declar în mod explicit și îmi dau acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scop contractual și/sau legal de către S.C. Synesis Partners S.R.L. Totodată îmi dau acordul față de posibila comunicare a acestor date către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari.

0 din 19 cu răspuns
 

T