АНКЕТА

Question Title

* 1. Какъв тип е Вашият хотел?

Question Title

* 2. Какъв е капацитета на хотела?

Question Title

* 3. Хотелът предлага ползване на:

Question Title

* 4. Кой текстилен продукт подменяте най-често?

Question Title

* 5. Колко често поръчвате текстилни продукти за Вашия хотел?

Question Title

* 6. Каква е най-честата причина за подмяна?

Question Title

* 7. Кое е водещо при избора на текстилен продукт?

Question Title

* 8. Как намирате фирмата-доставчик на текстил?

Question Title

* 9. По каква причина бихте сменили доставчика?

Question Title

* 10. Вашите координати:

T