Screen Reader Mode Icon
Välkommen till webinarium den 8 juni kl 15.00-16.00 (med nätverksmingel till kl 16.30)! 

Intresset för odling har ökat lavinartat de senaste åren och allt fler vill odla sina egna grönsaker. När fler odlar kan vi ser hur gemenskaper skapas och det stärker både vår matsäkerhet och kan gynna den biologiska mångfalden. Detta seminarie handlar om hur du som invånare eller kommun kan ta tillvara på möjligheten att odla och hur vi kan skapa fler odlingsytor.

Co-Grow inleder webinariet med en introduktion om hur det digitala verktyget för trädgårdsdelning fungerar för privatpersoner och organisationer. Dessutom kommer talare från Odla Ihop och Botildenborg att berätta om deras erfarenheter av stadsodling och ge tips och råd för hur kommuner och privatpersoner kan ta stadsodling till nästa nivå. Vi kommer även diskutera hur vi kan främja och skapa möjlighet för fler att  odla utan att äga mark eller en trädgård.

Medverkande
Rosmarie Sundström, Co-Grow
Karin Saler, Odla ihop
Cyrille Gaubert, Stiftelsen Botildenborg
Sofia Asplund, Växjö kommun

Webinariet är gratis för alla deltagare men antalet platser är begränsade. 

Co-Grow är en ideell förening som sedan 2017 främjar för småskalig odling genom en webbtjänst för trädgårdsdelning. Co-Grow vill se fler köksträdgårdar och möjliggöra för odlingsintresserade personer att enkelt hitta en passande odlingsyta.

Zoom-länk till eventet kommer att skickas innan till angiven emailadress. 

Co-Grow kommer inte dela uppgifterna eller ge ut till tredje part. Kontaktuppgifterna kommer att raderas senast 30 dagar efter att eventet ägt rum. Genom att anmäla till webinariet samtycker ni till att webinariet kommer att spelas in. Har du frågor får du gärna kontakta oss på info@co-grow.se.

Allt gott! 
/Co-Grow 

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

0 of 1 answered
 

T