Vaše mnenje šteje - anketa o zadovoljstvu!

Najlepša hvala za udeležbo na posvetu. Pri zadovoljevanju vaših potreb želimo biti vsak dan boljši. Vi nam lahko pri tem pomagate tako, da odgovorite na spodnja vprašanja. Hvaležni vam bomo za vaše odgovore.

* 1. Vaša splošna ocena konference:

* 2. Ali boste znanje in informacije, ki ste jih pridobili na konferenci, lahko uporabili pri vašem delu?

* 3. Na konferenci mi je bilo posebej všeč:

* 4. Je bilo po vašem mnenju dovolj časa za vprašanja?

* 5. Je bilo po vašem mnenju dovolj časa za poslovno mreženje?

* 6. Kako ocenjujete splošno organizacijo konference?

* 7. Kako ocenjujete gradivo v obliki HR&M revije?

* 8. Kako ocenjujete prvi sklop konference (INTERAKTIVNA DELAVNICA ORGANIZACIJSKA ENERGIJA)?

  1 2 3 4 5 6
INTERAKTIVNA DELAVNICA: Izberite pravo strategijo za izboljšanje organizacijske energije

* 9. Prosimo, številčno ocenite nastope sodelujočih v sklopu ''O zmagovalnih formulah iz prve roke'':

  1 2 3 4 5 6
Jaka Levstek
Anisa Faganelj
Matija Goljar
Robert Kaše
CEO za en mesec - pogovor

* 10. Prosimo, številčno ocenite nastope sodelujočih v sklopu ''Najboljše prakse 2016'':

  1 2 3 4 5 6
Predstavitev HRM-projektov 2016
Okrogla miza z nominiranci
Rezultati nacionalne raziskave OE

* 11. Vaša ocena in mnenje o moderatorki (Saša Mrak):

* 12. Katere vsebine/predavatelje ste pogrešali in bi jih uvrstili v program konference?

* 13. Kaj je v največji meri vplivalo na vašo odločitev za udeležbo na posvetu?

* 14. Kje ste izvedeli za dogodek?

* 15. Ocenite, kako pomembni so vam naslednji vsebinski sklopi za tovrstne konference:

  1 2 3 4 5 6
Interaktivna delavnica
Okrogla miza 
Predstavitev in prenos dobrih praks
Tuji strokovni predavatelji
Domači strokovni predavatelji
Predstavitev izsledkov različnih raziskav
Inspirativna predavanja za osebnostni razvoj
Usmerjene aktivnosti za mreženje
Večerno oziroma pokonferenčno druženje in pogostitev

* 16. Sporočite nam vaše želje in predloge glede vsebine, organizacije in ob-konferenčnih dejavnosti na naših dogodkih oziroma kaj bi na naših dogodkih še dodali, da bi skupni čas preživeli še bolj produktivno in prijetno?

 
Za zaključek pritisnite še Končano! Hvala za odgovore in pomoč pri so-ustvarjanju prihodnjih srečanj!

T