Screen Reader Mode Icon
Jou ki te 4 janvye 2022, Majistra Eric Adams te anonse Lòd Egzekitif 2 ki rele Small Business Forward tou. Nou fè sondaj sa a pou kapte eksperyans pwopriyetè ti biznis yo ki te resevwa vyolasyon nan men minisipalite a an 2021, pou evalye vyolasyon ki gen plis yo selon pozisyon yo ak endistri yo. N ap fè ou konnen, pral gen yon dezyèm sondaj kote pwopriyetè ti biznis yo pral gen okazyon pou yo pataje eksperyans yo nan zafè konfòmite ak aplikasyon lalwa.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis nan SBS yo, ou ka rele liy dirèk nou an, 1-888-SBS-4NYC (888-727-4692).

Question Title

* 2. Nan ki kòd postal binis ou a ye?

Question Title

* 3. Èske ti biznis ou a nan yon Distri Amelyorasyon Biznis (Business Improvement District , BID)?

Question Title

* 4. Ak tèt ou ladan, konbyen anplwaye biznis ou a genyen?

0 of 10 answered
 

T