Question Title

* 1. Kontaktinfo

Question Title

* 2. Hva er hovedvirksomheten til selskapet ditt?

Question Title

* 3. Hvilke artister/band/låtskrivere representerer dere og hva slags rettigheter forvalter dere på vegne av dem?

Question Title

* 4. Fortell kort om deres internasjonale virksomhet?

Question Title

* 5. Hva er ditt ansvarsområde i selskapet? Har du lederansvar i dag?

Question Title

* 6. For å kunne gjøre samlingene så praktiske som mulig ønsker vi at deltakerne tar med et praktisk prosjekt knyttet til deres daglige drift (artistprosjekt, forretningsutviklingsprosjekt). Hva slags prosjekt ønsker du å ta med inn i Master? Hva slags mål har du får dette prosjektet i året som kommer?

Question Title

* 7. Hva er din motivasjon for å delta på Master? Hva er dine største utfordringer per dags dato i din arbeidshverdag? Hva skulle du gjerne lært mer om?

Videointervju:

Legg med et kort videoklipp (min 2min - max 5min) der du svarer på kun ett av følgende spørsmål:

  1. Fortell om en gang ting gikk skikkelig skeis og hva du lærte av opplevelsen.
  2. Hva tenker du er en av de største utfordringene til dagens musikkbransjen framover?
  3. Hvem eller hva gir deg energi i jobben? Hva motiverer deg til å jobbe i denne bransjen?
* OBS! Start videoen med å introdusere deg med navn og selskap. 

Klippet kan lages på tlf og sendes Johanne@musicnorway.no. Merk filen med fullt navn på søker og inkl "Master-søknad" i subjekt-feltet. Om filen er for stor, bruk https://wetransfer.com / dropbox eller lignende. 

(Klippet blir selvfølgelig holdt konfidentsielt og kun til brukt som en del av den totale søknadsvurderingen så ikke vær redd for å by litt på deg selv : ).
Takk for din søknad til Master 2019. Du hører fra oss ila juni måned!

T