Hệ thống Trường Công Lập Haverhill muốn nghe ý kiến của các gia đình học sinh để chúng tôi có thể tiếp tục tăng cường kết nối giữa gia đình và nhà trường để hỗ trợ cho học sinh thành công.
Chúng tôi rất cảm kích việc quý vị sẽ dành thời gian để hoàn thành khảo sát này. Vui lòng trả lời cho trường trung học đã mời quý vị hoàn thành khảo sát. Mọi câu trả lời đều được ẩn danh và bảo mật. Trân trọng cảm ơn quý vị!

Question Title

* 2. Con quý vị đang học lớp mấy? Đánh dấu mọi phương án áp dụng nếu quý vị có nhiều hơn một con đang học ở trường.

Question Title

* 3. Con tôi là:

Question Title

* 4. Gia đình quý vị nói tiếng gì khi ở nhà?

Question Title

* 5. Con quý vị có Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) hay Chương trình 504 không?

Question Title

* 6. Khi tôi bước vào trường, tôi cảm thấy được chào đón.

Question Title

* 7. Tôi được đối xử tôn trọng ở trường này.

Question Title

* 8. Học sinh ở trường con tôi được đối xử công bằng và tôn trọng bất kể chủng tộc hay bản sắc văn hóa.

Question Title

* 9. Tôi có mối quan hệ hợp tác tốt với các giáo viên của con mình.

Question Title

* 10. Tôi có thể nói chuyện với quản trị viên nhà trường (Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó) khi tôi cần.

Question Title

* 11. Nhà trường có quy trình rõ ràng để giải quyết các lo ngại của tôi.

Question Title

* 13. Nếu nhà trường không thể giúp tôi, tôi biết họ sẽ giới thiệu cho tôi người mà có thể giúp tôi.

Question Title

* 14. Các giáo viên của con tôi cho tôi biết ngay lập tức nếu con tôi gặp vấn đề về (đánh dấu tất cả những phương án áp dụng):

Question Title

* 15. Tôi hiểu các quy tắc và yêu cầu về trang phục, ngôn ngữ và hành vi dành cho học sinh.

Question Title

* 16. Tôi hiểu các tiêu chuẩn học tập mà con tôi phải đáp ứng.

Question Title

* 17. Các giáo viên của con tôi luôn thông báo đầy đủ cho tôi về tình hình của con tôi ở trường.

Question Title

* 18. Các giáo viên của con tôi và nhà trường cung cấp cho tôi các thông tin và nguồn lực hữu ích về cách giúp cải thiện sự tiến bộ của con tôi.

Question Title

* 19. Ở trường này, con tôi cảm thấy được hỗ trợ để học tập tốt nhất.

Question Title

* 20. Con tôi cảm thấy an toàn ở trường này.

Question Title

* 21. Tại sao hoặc Tại sao không?

Question Title

* 22. Tôi có thể tạo kết nối với các gia đình khác tại trường này.

Question Title

* 23. Quý vị đã có được thành viên trong đội ngũ nhà trường đến thăm nhà không?

Question Title

* 24. Quý vị có muốn được thành viên trong đội ngũ nhà trường đến thăm nhà không?

Question Title

* 25. Nhà trường đang làm gì hữu ích nhất cho quý vị với tư cách là gia đình của học sinh trường đó?

Question Title

* 26. Quý vị có khuyến nghị gì dành cho nhà trường để cải thiện kết nối với các gia đình học sinh?

Question Title

* 27. Có bất kỳ thông tin nào khác quý vị muốn chia sẻ không? (Nếu quý vị có con cái học các lớp khác nhau và có những trải nghiệm khác nhau với giáo viên của con mình, đây là chỗ phù hợp để chia sẻ điều đó).

T