9% of survey complete.
ISTRAŽIVANJE ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
„Odrednice stavova prema homoseksualnim osobama“

Hvala Vam što ste odlučili sudjelovati u ovom istraživanju. Pred Vama se nalazi upitnik kojim se ispituju opća stajališta ljudi o različitim društvenim pitanjima. Ne postoje točni i netočni odgovori, već nas zanima što Vi osobno mislite. Stoga Vas molimo da odgovarate iskreno i da odgovorite na sva pitanja u upitniku. Istraživanje je anonimno, a rezultati će biti korišteni isključivo u znanstvene svrhe. Istraživanje je u skladu s etičkim principima znanstvenih istraživanja.
Ispunjavanje traje oko 20 minuta. Molimo Vas da pažljivo pročitate uputu prije svakog novog dijela pitanja.

1. Vaš spol?

T