Kwestionariusz badań ankietowychForum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja, sieć 159 organizacji pozarządowych z krajów Unii Europejskiej i Rosji, przygotowuje swój pierwszy roczny raport o stanie społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku. Do tego celu zbieramy dane i opinie o najważniejszych trendach oraz wyzwaniach dotyczących organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w krajach Unii Europejskiej i Rosji w latach 2015-2016. Badania oparte na ankiecie o analogicznej treści zostaną przeprowadzone wśród organizacji w Niemczech, Węgrzech, Polsce, Hiszpanii, Finlandii i Rosji.

Uzyskane w rezultacie odpowiedzi będą gromadzone z zachowaniem zasad anonimowości i zostaną poddane analizie na poziomie zagregowanym. Na wszystkie adresy e-mail osób lub instytucji, które wezmą udział w tym badaniu, na początku 2017 roku zostaną wysłane jego opracowane wyniki.

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za udzielenie odpowiedzi na pytania znajdujące się na kolejnych stronach tej ankiety (powinno to zająć ok. 10-15 minut). Czekamy na nie do piątku, 12 sierpnia br., do końca dnia.

 
25% of survey complete.

T