Beste collega,

De overdracht van reanimatiepatiënten, van pre-hospitaal naar ziekenhuis, is een kritisch proces. We willen graag weten wat uw ervaringen zijn en waar verbetering nodig is, via deze korte online survey.

Vanuit het Amsterdam UMC (locatie AMC) zijn we bezig met een innovatieproject om de overdracht te optimaliseren. Hierbij kijken we naar de informatieoverdracht tussen het ambulanceteam en het reanimatieteam bij de vooraankondiging, de voorbereiding door het reanimatieteam en de ervaringen van alle betrokkenen.

Om een goede oplossing te kunnen bedenken, is het eerst nodig om het probleem beter te begrijpen. Daarom vragen wij u als reanimatieteamlid om uw mening, d.m.v. deze survey.

De vragenlijst richt zich op de overdracht van reanimatiepatiënten van ambulancezorg naar het ziekenhuis. Het invullen duurt ongeveer 5-10 minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem.
Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden voor dit onderzoek en eventueel vervolgonderzoeken in dit aandachtsgebied. Door de vragenlijst in te vullen gaat u hiermee akkoord.

Indien u nog opmerkingen, vragen of feedback heeft horen we het graag. Alvast bedankt voor uw input!

Hans van Schuppen
Tom Schokker

Onderzoek – HIGH-5 trial | Afdeling Anesthesiologie
Amsterdam UMC, locatie AMC | H1-158 | Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
T: +31 (0)6 1001 9257/ P: 29528|  📩 : innovatie5G@amsterdamumc.nl | www.amsterdamumc.nl  
 
9% of survey complete.

T