Nominacijski obrazec za prijavo na razpis Kadrovski up 2020

Dobrodošli v prijavnem obrazcu za Kadrovski up 2020!  
Veseli smo, da ste se odločili deliti svoje znanstveno-raziskovalno delo. 

Izpolnite nominacijski obrazec in nam ga čim prej pošljite, najkasneje pa do 13. marca 2020.
Vaše znanstveno-raziskovalno delo nam pošljite na e-naslov: jasmina.spahalic@planetgv.si. Priloga je obvezna.

Question Title

* 1. Predlagatelj znanstveno-raziskovalnega dela:

Question Title

* 2. Podatki o predlagatelju dela (v primeru, da ni nominator avtor sam)

Question Title

* 3. Nominirano delo je:

Question Title

* 4. Naslov dela

Question Title

* 5. Delo je bilo opravljeno v sklopu programa: (npr. Komunikologija, Management človeških virov)

Question Title

* 6. Podatki o avtorju znanstveno-raziskovalnega dela: 

Question Title

* 7. Povzetek dela (najmanj 3.000 znakov)

Question Title

* 8. Uporabnost rezultatov v praksi (vaše mnenje - do 700 znakov)

Question Title

* 9. Strinjam se s splošnimi pogoji prijave

Question Title

* 10. Izjavljam, da so vsi podatki resnični in se strinjam, da lahko komisija v primeru nejasnosti zaprosi za dodatno obrazložitev navedenih podatkov.

Hvala za vašo nominacijo. Do 31. marca 2020 vam pošljemo obvestilo o uvrstitvi.
Dodatne informacije: jasmina.spahalic@planetgv.si. Na ta e-naslov pošljite tudi vaše celotno znanstveno-raziskovalno delo. Priloga je obvezna. 

T